h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


6 juli 2014

Betere preventie om huiszetting te voorkomen

De SP heeft het Hilversums college gevraagd om nog intensievere afspraken te maken met de woningbouwcorporaties over preventieve maatregelen tegen huisuitzettingen. Huisuitzettingen leiden namelijk tot veel persoonlijk leed en kosten. Bovendien helpt de gemeente mensen die uit huis gezet zijn vaak weer aan onderdak, via hulpverleningsprogramma’s zoals Kansrijk Wonen of Huren onder Voorwaarden bij diezelfde corporaties.  Beter voorkomen dan onnodig verjuizen dus. want de kosten van incasso procedures zijn aanzienlijk. De SP wil dat in overleg met de corporaties om aanvullende afspraken worden gemaakt om huisuitzettingen te voorkomen.

Lees verder
4 juli 2014

Hilversum blijft zich inzetten voor de bij!

Hilversum blijft zich inzetten voor de bij. Dit benadrukte wethouder Nicolien van Vroonhoven- Kok afgelopen week door een potje Raethuys-honing aan Mella Scheffer te overhandigen. Mella is leerling van de Lorentzschool en heeft een bijzonder goede spreekbeurt over bijen gehouden. Hierbij heeft zij hulp gehad van haar opa, imker in hart en nieren.

Lees verder
4 juli 2014

Hilversums college zet streep door vier weken wachttijd bijstand

Op initiatief van de SP-Hilversum  heeft het Hilversums college een streep gezet door de werkwijze van de gemeente rondom de bijstand. Wie een bijstandsuitkering aanvroeg moest  eerst vier weken op zoek moeten naar werk of scholing. Pas als dat niets opleverde, werd de uitkering toegekend. Door de vier weken wachttijd kwamen mensen in penibele situaties met hun financiën wat tot allerlei problemen leidde. Goed dus dat er nu een streep door gaat

Lees verder
5 juni 2014

Onterecht geïnde eigen bijdragen voor opvang terugbetaald

Door een procedurefout van de gemeente kon van 21 januari tot 15 maart geen eigen bijdragen worden geïnd voor maatschappelijke opvang. De verordening die dat moest regelen was te laat vastgesteld. De SP vroeg het college de onterecht geinde bijdragen aan de mensen terug te geven. Het college heeft onlangs laten weten dat alle mensen die begin dit jaar onterecht een eigen bijdrage hebben betaald voor maatschappelijke opvang hun hebben geld teruggekregen.

Lees verder
29 mei 2014

Extra aandacht voor mantelzorgers!

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. De eerste stappen om dat te realiseren worden nu gezet. In juni start een bewustwordingscampagne mantelzorg en in augustus wordt in de gemeenteraad gesproken over de hoe de gemeente informatie en ondersteuning zo goed mogelijk kan regelen. De SP heeft veel gesprekken met mantelzorgers en mantelzorgondersteuners gevoerd. In ons verkiezingsprogramma stonden dan ook allerlei ideeën om mantelzorgers te ondersteunen. Goed dus dat het college voortvarend aan de slag gaat! Met wat hulp van de gemeente kunnen mantelzorgers  namelijk ontzettend veel voor hun naasten betekenen.

Lees verder
27 mei 2014

Bijles over groeien en bloeien

Maandag 26 mei was er reuring bij het Urban Farming project Villa Industria. Tuinbaas Kees was er namelijk in geslaagd om de raadsleden  Anja Wijnands (CDA) en Bianca Verweij (SP) voor zijn natuurkarretje te spannen. Gefilmd door Rti-Hilversum gaven tuinbaas Kees en de raadsleden scholieren van de Minckelerschool les over ‘Hoe ontkiemen zaden?’ en natuurlijk werd door de kinderen een bloemenveld ingezaaid.

Lees verder
26 mei 2014

Ooievaarplein

Op het Ooievaarplein is het regelmatig onrustig. Omwonenden melden ernstige overlast door jongeren. Dit is ook voor de SP onacceptabel! Je zal er maar wonen, jongeren die plassen door je brievenbus, stenen door je ruit. Dat is geen doen en absoluut niet wat mensen mee horen te maken in hun veilige woonomgeving. Maar het gebeurt daar wel en helaas al langere tijd. Daarom stelde de burgemeester voor, na gesprekken met de buurtbewoners,  om camera’s te plaatsen. De SP is echter van mening dat er meer moet gebeuren.

Lees verder
15 mei 2014

SP in Hilversums college

Na weken onderhandelen en een ledenraadpleging heeft de SP-Hilversum besloten deel te nemen aan het Hilversums college. De afspraken in het coalitieakkoord, de positie die de SP heeft in dit college en de voorgestelde wethouderspost waren voor de leden voldoende om unaniem akkoord te gaan met collegedeelname.

Lees verder
10 mei 2014

Superstaat nee, samenwerken ja

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie.

Lees verder
9 mei 2014

Burgemeester tekent u de protestbrief kinderpardon?

Afgelopen week werd duidelijk dat een groep,  in de Nederlandse samenleving gewortelde, buitenlandse kinderen niet binnen de regels van het kinderpardon valt. De burgemeester van Bunnik vond dit onacceptabel en stelde samenwerking en met steun van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang-en terugkeerbeleid (LOGO) een protestbrief op om Staatsecretaris Teeven te overtuigen van het feit dat dit niet de bedoeling kon zijn van het beleid. Hij riep andere burgemeesters op om de brief mede te ondertekenen.  De SP- Hilversum vroeg afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering aan Burgemeester Broertjes: “U tekent toch ook? “ De vraag wordt mede gesteund door :  D66, VVD, CDA, Groen Links, PvdA, Leefbaar Hilversum, Hilversum 1, Hart voor Hilversum en de Christen Unie. De burgemeester overlegd met het nieuwe college en laat ons aankomende week weten of hij tekent.

Lees verder

Pagina's