h

Foto: Daniël de Wit / SP-Noord-Holland

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat, in de raad en in het college. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


5 augustus 2014

Directie verpleeghuis neemt extra maatregelen na noodoproep medewerkers en familie

De directie van Amaris zorggroep heeft extra maatregelen toegezegd om de problemen bij verpleeghuis de Veste in Naarden op te lossen. Op 24 julli organiseerden zorgmedewerkers in samenwerking met de Abvakab FNV en  familieleden van bewoners een hoorzitting over de kwaliteit van zorg bij Amaris De Veste. De SP was hierbij als toehoorder aanwezig en sprak haar steun uit aan de medewerkersen de familie. Naar aanleiding van de bijeenkomst en een vervolg gesprek op 28 juli (met de vakbond) heeft de directie van Amaris extra avond- en korte ochtenddiensten toegevoegd hiervoor wordt extra personeel (4FTE) ingezet. Ook mogen de boventallige woonassistentes weer aan de slag bij hun vertrouwde bewoners en wordt er extra schoonmaak ingezet om de zorg te ontlasten.  Op 12 augustus zal er een vervolg gesprek plaats vinden.

Lees verder
27 juli 2014

SP steun voor bezorgde medewerkers en familie van bewoners woonzorgcentrum De Veste

Afgelopen donderdag, 24 juli, kwamen medewerkers en familie van cliënten van zorginstelling Amaris de Veste bijeen om te praten over de zorgen die zij hebben over de zorg die mensen nodig hebben. De kwaliteit van zorg op de afdelingen is volgens medewerkers en familie onvoldoende. De Raad van Bestuur zou eigenlijk bij deze bijeenkomst aanwezig zijn maar was uiteindelijk de grote afwezige.  Wel aanwezig waren lokale raadsleden, de SP en de media. Medewerkers en familie deelden hun ervaringen en hun zorgen. Het waren treurige verhalen. Dat de Raad van Bestuur van Amaris beterschap beloofd en de zorgen serieus neemt lijkt niet meer dan vanzelfsprekend..

Lees verder
18 juli 2014

Om stil van te worden. Rouw om slachtoffers en medeleven met nabestaanden gecrasht vliegtuig

Gisteravond werd bekend dat een boeing van Malaysia Airlines (Amsterdam-Kuala Lumpur) gecrasht is in Oekraïne. Aan boord van dit vliegtuig zaten enkele honderden mensen. Waarvan tenminste 192 Nederlanders. Waaronder ook Hilversumse gezinnen, zo blijkt nu.  Niemand overleefde de crash. De gedachten van de SP-Hilversum gaan uit naar  de vele mensen die door deze ramp getroffen zijn. Het is een afschuwelijk drama. Wij wensen allen die een familielid, vriend of bekende hebben verloren heel veel sterkte.

Lees verder
6 juli 2014

Betere preventie om huiszetting te voorkomen

De SP heeft het Hilversums college gevraagd om nog intensievere afspraken te maken met de woningbouwcorporaties over preventieve maatregelen tegen huisuitzettingen. Huisuitzettingen leiden namelijk tot veel persoonlijk leed en kosten. Bovendien helpt de gemeente mensen die uit huis gezet zijn vaak weer aan onderdak, via hulpverleningsprogramma’s zoals Kansrijk Wonen of Huren onder Voorwaarden bij diezelfde corporaties.  Beter voorkomen dan onnodig verjuizen dus. want de kosten van incasso procedures zijn aanzienlijk. De SP wil dat in overleg met de corporaties om aanvullende afspraken worden gemaakt om huisuitzettingen te voorkomen.

Lees verder
4 juli 2014

Hilversum blijft zich inzetten voor de bij!

Hilversum blijft zich inzetten voor de bij. Dit benadrukte wethouder Nicolien van Vroonhoven- Kok afgelopen week door een potje Raethuys-honing aan Mella Scheffer te overhandigen. Mella is leerling van de Lorentzschool en heeft een bijzonder goede spreekbeurt over bijen gehouden. Hierbij heeft zij hulp gehad van haar opa, imker in hart en nieren.

Lees verder
4 juli 2014

Hilversums college zet streep door vier weken wachttijd bijstand

Op initiatief van de SP-Hilversum  heeft het Hilversums college een streep gezet door de werkwijze van de gemeente rondom de bijstand. Wie een bijstandsuitkering aanvroeg moest  eerst vier weken op zoek moeten naar werk of scholing. Pas als dat niets opleverde, werd de uitkering toegekend. Door de vier weken wachttijd kwamen mensen in penibele situaties met hun financiën wat tot allerlei problemen leidde. Goed dus dat er nu een streep door gaat

Lees verder
5 juni 2014

Onterecht geïnde eigen bijdragen voor opvang terugbetaald

Door een procedurefout van de gemeente kon van 21 januari tot 15 maart geen eigen bijdragen worden geïnd voor maatschappelijke opvang. De verordening die dat moest regelen was te laat vastgesteld. De SP vroeg het college de onterecht geinde bijdragen aan de mensen terug te geven. Het college heeft onlangs laten weten dat alle mensen die begin dit jaar onterecht een eigen bijdrage hebben betaald voor maatschappelijke opvang hun hebben geld teruggekregen.

Lees verder
29 mei 2014

Extra aandacht voor mantelzorgers!

In het coalitieakkoord hebben we (SP/D66/VVD en het CDA) met elkaar afgesproken dat mantelzorgers en mantelzorgondersteuning extra aandacht krijgt. De eerste stappen om dat te realiseren worden nu gezet. In juni start een bewustwordingscampagne mantelzorg en in augustus wordt in de gemeenteraad gesproken over de hoe de gemeente informatie en ondersteuning zo goed mogelijk kan regelen. De SP heeft veel gesprekken met mantelzorgers en mantelzorgondersteuners gevoerd. In ons verkiezingsprogramma stonden dan ook allerlei ideeën om mantelzorgers te ondersteunen. Goed dus dat het college voortvarend aan de slag gaat! Met wat hulp van de gemeente kunnen mantelzorgers  namelijk ontzettend veel voor hun naasten betekenen.

Lees verder
27 mei 2014

Bijles over groeien en bloeien

Maandag 26 mei was er reuring bij het Urban Farming project Villa Industria. Tuinbaas Kees was er namelijk in geslaagd om de raadsleden  Anja Wijnands (CDA) en Bianca Verweij (SP) voor zijn natuurkarretje te spannen. Gefilmd door Rti-Hilversum gaven tuinbaas Kees en de raadsleden scholieren van de Minckelerschool les over ‘Hoe ontkiemen zaden?’ en natuurlijk werd door de kinderen een bloemenveld ingezaaid.

Lees verder
26 mei 2014

Ooievaarplein

Op het Ooievaarplein is het regelmatig onrustig. Omwonenden melden ernstige overlast door jongeren. Dit is ook voor de SP onacceptabel! Je zal er maar wonen, jongeren die plassen door je brievenbus, stenen door je ruit. Dat is geen doen en absoluut niet wat mensen mee horen te maken in hun veilige woonomgeving. Maar het gebeurt daar wel en helaas al langere tijd. Daarom stelde de burgemeester voor, na gesprekken met de buurtbewoners,  om camera’s te plaatsen. De SP is echter van mening dat er meer moet gebeuren.

Lees verder

Pagina's