h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


17 februari 2016

Proef wijkbrandweerman start

In 2013 vroeg de SP-Hilversum om een proef te starten met de wijkbrandweerman. Hiermee wordt de dienst-verlening in wijken en buurten verbeterd.Lees verder
15 februari 2016

Dierenwelzijnsbeleid op de kaart

SP-Hilversum vroeg in 2013 aan het college van Hilversum om een dierenwelzijnsbeleid op te stellen. Het heeft even geduurd, maar er ligt nu een voorstel.

Lees verder
12 februari 2016

Bindende afspraken sociale woningbouw

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In de komende maanden werkt de gemeente aan een 'woonvisie'. 

Lees verder
12 januari 2016

Geen steun voor motie Hilversum Jeugdloonvrij

SP-Hilversum diende een motie in bij de gemeenteraad van Hilversum om ervoor te zorgen dat jongeren in de gemeente fatsoenlijk loon uitbetaald krijgen.

Lees verder
23 december 2015

Hilversum sociaal en duurzaam

SP-Hilversum zet in op het versneld invoeren van de duurzaamheidsagenda en ondersteunt iedereen die een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn van mensen, aan natuur en milieu in Hilversumse buurten en wijken.

Lees verder
4 december 2015

SP wil regionaal verhuisactieplan voor senioren

Hilverzorg wil starten met de sloop en nieuwbouw van St. Carolus, een woonzorgcentrum in Hilversum Zuid. In april vorig jaar stelde de SP-Hilversum daar vragen over. Na de herbouw van Carolus is voor mensen met een lage zorgindicatie geen plek meer.

Lees verder
27 november 2015

Speciaal voortgezet onderwijs moet blijven

Mulock Houwer 't Gooi dreigt te sluiten. De school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan ongeveer 50 kinderen vanaf 12 jaar met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen die het moeilijk hebben met leren en een afstand hebben tot de maatschappij.

Lees verder
19 september 2015

Sla alarm tegen TTIP!

De SP steunde zaterdag 19 september op de Kerkbrink een actie van burgers, de FNV en milieudefensie tegen het vrijhandelsakkoord TTIP. Op 10 oktober is er een protestactie in Amsterdam. Kom ook in verweer tegen TTIP.

 

Lees verder
14 september 2015

SP Hilversum bij “Red de zorg” demonstratie in Amsterdam

Ruim 15.000 mensen waren op de been voor de actie 'Red de Zorg'. Afgelopen zaterdag was SP Hilversum ook aanwezig bij de actie in Amsterdam. De demonstratie werd georganiseerd door de FNV om protest aan te tekenen tegen de miljarden bezuinigingen op de zorg.Lees verder
10 september 2015

Gemeenten in regio Gooi en Vechtstreek gaan vluchtelingen opvangen

De SP is niet blind voor de problematiek van de vluchtelingen en wil mensen in nood helpen. Enerzijds moet het Rijk in overleg gaan met andere Europese landen over de vluchtelingenstroom. Anderzijds moeten we vluchtelingen die hier komen een menswaardige opvang bieden.Lees verder

Pagina's