h

Welkom! De SP is de meest actieve partij van Hilversum. 

Wij zijn actief op straat én in de raad. Wij strijden voor menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Doe ook mee!


8 december 2016

Vier ton voor zieken

In de Hilversumse begroting– die op 9 november is vastgesteld – is vier ton opgenomen als extra vergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten.

Lees verder
8 december 2016

Maatregelen voor schuldhulp

Foto: Glenn

SP-wethouder Arjo Klamer gaat meer aandacht geven aan mensen die in de schulden raken.

Lees verder
8 december 2016

SP-Hilversum tegen zienswijze over regionale herverdeling

De SP-Hilversum stemde in de raadsvergadering van 9 november tégen een zienswijze over de gemeentelijke herindeling.

Lees verder
8 december 2016

Dudok Wonen past splitsingsvoorstel aan

De raad van Hilversum besprak 27 oktober de splitsingsvoorstellen van de woningcorporaties.

Lees verder
8 december 2016

Waar een wil is, is een zonnepaneel

Foto: Peggy/Marco / Pixabay

De gemeente Hilversum zet hoog in op duurzaamheid. Ze wil dat gemeentegebouwen energieneutraal worden en heeft een miljoen euro opzij gelegd. Een kleine, maar symbolische, stap is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Dudok raadhuis.

Lees verder
8 december 2016

Klacht over de WMO Taxi? Mail ons!

Foto: Pexels / pixabay

De SP-Hilversum is benieuwd naar de klachtenregeling van de WMO taxi.

Lees verder
8 december 2016

LHBT-Beleid in Hilversum

Foto: nancydowd / pixabay

Zo’n 7 % van de Nederlandse bevolking is LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, of transgender). Een groep die vaker respectloos wordt behandeld en die nog altijd wordt gediscrimineerd. Ook voelen velen zich onveilig.  

Lees verder
21 oktober 2016

Geen run naar Gooistad!

Met verbazing lezen we als SP de collegebrief over het bestuurskracht-onderzoek van Deloitte.

Lees verder
21 oktober 2016

Emmastraat blijft voorlopig éénrichtingsverkeer

Foto: Pierre van Rooden / Emmastraat

Het college van B&W heeft verschillende plannen om verkeersknelpunten in het centrum aan te pakken. Doel is om het centrum beter bereikbaar te maken zodat mee mensen naar Hilversum komen.

Lees verder
8 juni 2016

Iedereen heeft recht op gezond eten!

De SP-Hilversum is bezorgd over de mogelijkheden van mensen met een laag inkomen om verantwoord en gezond te kunnen eten.

Lees verder

Pagina's