h

Gemeente Hilversum bezint zich na protest hofjes Kerkelanden

11 september 2019

Gemeente Hilversum bezint zich na protest hofjes Kerkelanden

Verzet werkt. Dat bewijzen het Calvijnhof en Lutherhof uit Kerkelanden. De gemeente had, na een vluchtige enquête, nogal kort door de bocht bepaald dat de hofjes volgestouwd konden worden met parkeerplekken.

De bewoners hadden daar echter totaal geen behoefte aan. Onderzoek wees uit dat de meerderheid van de hofjes dat niet wilde. De dienst parkeren, die erover gaat, informeerde de inwoners dat bezwaar maken niet kon.

En dus togen de mensen naar de gemeenteraad. De SP adviseerde en ondersteunde hun initiatief. Aldus goed voorbereid spraken ze in bij de commissie Duurzaamheid en Bereikbaarheid.

En met succes – de insprekers kregen steun - niet alleen van de SP, maar van bijna alle commissieleden. Wethouder Wolthers kondigde daarna aan pas op de plaats te maken en met de bewoners te gaan overleggen wat er wél wenselijk is.

Ze gaf de hofjes wle als opdracht mee om zelf de input idn we ijk op te halen. Binnen no time hadden de hofjes hun antwoord klaar: een enquete die aantoonde dat het merendeel in de hofjes niks zag in zoveel extra parkeerplekken.

Terug naar de tekentafel dus.

De wtehoduer zei ook toe te gaan kijken of er iets gedaan kan worden aan een andere wens van de bewoners: handhaving op de 30-kilometer limiet.

Dat vergt mogelijk wat extra werk, omdat daarvoor mogelijk ook drempels of extra verlkeerdborden nodig zijn.

We zijn benieuwd wanneer de wethouder met een voorstel komt.

U bent hier