h

Nu is het moment voor een lokaal mediafonds!

30 maart 2020

Nu is het moment voor een lokaal mediafonds!

Foto: SP Hilversum / Bianca Verweij

Lokale en regionale kranten zoeken steun om de coronacrisis te overleven. Dit kopt de NOS op 25 maart. De SP vindt dat het nu het moment is een lokaal mediafonds in het leven te roepen.

In 2018 werd er door de Provinciale Staten van Noord Holland al gesproken over een dergelijk fonds. Ook in Hilversum ligt al (veel) langer het idee om een mediafonds in het leven te roepen omdat de lokale en regionale kranten in zwaar weer kwamen. Onze eigen mediaburgmeester Pieter Broertjes riep in oktober 2018 tijdens een rondetafelgesprek over het opzetten van een regionaal stimuleringsfonds "Niks doen is geen optie." En toenmalig Commissaris van de Koning Johan Remkes was welwillend om iets te betekenen.

Inmiddels is het 2020 en hebben we te maken met de coronacrisis. Door de crisis is de boel nog verder in elkaar gezakt. Door een dramatische daling van advertentie-inkomsten verkeren uitgevers van lokale en regionale kranten in acute geldnood. Ze kunnen freelance-medewerkers niet meer betalen en vrezen voor hun voortbestaan.

De SP-Hilversum zegt dus: nu is het moment! Maak werk van een (nood)fonds voor lokale media!

Water aan de lippen
De dalende advertentie-inkomsten raken de regionale en lokale kranten extra hard. Vooral huis-aan-huisbladen moeten het hebben van advertenties, omdat ze niet of nauwelijks inkomsten hebben uit abonnementsgelden.

De directeur van de lokale krant laat op 26 maart in de Gooi en Eembode weten : "Tot op heden kunnen we het allemaal nog aan, maar voor de komende maand, nadat er veel advertentie-opdrachten zijn ingetrokken, zien we dat er een stagnering in onze financiën komt. Dat levert in de liquiditeit een dusdanig probleem op dat we verwachten dat we volgende maand een aantal rekeningen niet betaald kan worden"

De zorgen groeien met de dag en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP voor lokale en regionale huis-aan-huisbladen dringen aan op steun. Natuurlijk hebben ze zich al gemeld bij de verantwoordelijke voor media in het kabinet. Maar die steun zou volgens hen ook moeten komen van gemeenten en provincies. 

Waakhond koesteren
Voor de SP is een kritische en onafhankelijke pers een absolute voorwaarde voor de democratie. De lokale en regionale media zijn de waakhond die de politiek kritisch volgt. Die ook het kleine nieuws brengt, lief en leed. Die publiceert wat er in het dorp te doen is, maar ook (in het geval van de gratis lokale krant) de gemeentepagina bevat. Daarmee zijn ze van essentieel belang voor de gemeente en haar inwoners. De lokale huis-aan-huisbladen zijn bovendien gratis en worden zowel als hardcopy krant als online aangeboden. Natuurlijk wordt er wel eens gemopperd over niet bezorgde kranten maar toch worden heel veel mensen bereikt.

SP oproep aan burgemeester Broertjes en wethouders
SP Tweede Kamerlid Peter Kwint heeft inmiddels al vragen gesteld aan de verantwoordelijk Minister.

Maar daar houd het niet mee op. Ook lokaal, regionaal en provinciaal kunnen we bijdragen aan een (nood)fonds lokale media. Wij roepen burgemeester Pieter Broertjes en het college dan ook op zich samen met regiogemeenten maximaal in te spannen voor steun aan de lokale en regionale kranten, middels een lokaal mediafonds en/of noodmaatregelen, en dit ook te bepleiten bij het Rijk.

Daar staat wel iets tegenover. Als mediabedrijven steun vragen moeten zij wel zorgen dat, naast de medewerkers met een contract, ook de vele free lancers aan het werk blijven.

De SP verwacht dat burgemeester Broertjes daarin samenwerkt met andere gemeenten, de provincie Noord Holland en het Rijk.

De ambitie was er al. Nu is het echt nodig!

U bent hier