h

WIJKEN & BUURTEN

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bewoners kennen hun buurt als geen ander. Initiatieven vanuit buurten worden van harte ondersteund. 

SP Wethouder Klamer zet zich in voor sterkere en veiligere buurten. De zeggenschap van Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving is groter geworden door het invoeren van buurtrechten en het recht om de gemeente uit te dagen. De buurthuizen komen in beheer van de Hilversummers. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners ook zelf voorzieningen kunnen organiseren.

5 april 2019

Straatnamen: meer zeggenschap voor bewoners zelf

Foto: SP

Afgelopen week kwam Groenlinks in het nieuws met een voorstel. Zij willen in Hilversum voorlopig geen nieuwe straten meer vernoemen naar witte mannen. De PvdA en SP willen al een tijdje graag de discussie voeren over het straatnamenbeleid, dus we gaan graag in overleg. Helaas slaat Groenlinks wat ons betreft met hun voorstel nog wel een beetje de plank mis. Want niet de politici, maar de inwoners van Hilversum moeten meer zeggenschap krijgen over nieuwe straatnamen in Hilversum.

Lees verder

SP: 'Problemen met PMD-afval in woontorens Kerkelanden'

De SP Hilversum meld dat de 150 huishoudens in de drie woontorens in Kerkelanden een 'PMD-probleem' hebben. 
De oudere bewoners moeten helemaal naar een afvalscheidsstation bij winkelcentrum Kerkelanden om hun afval te lozen.

Lees verder
1 februari 2019

SP over de Spoorzone: Focus op wonen en voorzieningen

Voor de spoorzone wordt momenteel een uitgebreid participatietraject doornomen. Inwoners en ondernemers bespreken met de gemeente wat ze in hun wijk willen.

Lees verder

Teleurstelling bij PvdA en SP over Burgemeester Bootlaan

SP Hilversum en PvdA vinden het teleurstellend dat het college van burgemeester en wethouders vasthoudt aan een Burgemeester Bootlaan, en niet tot een ander inzicht zijn gekomen.

Lees verder

Bewoners Molenpad tegen Burgemeester-Bootlaan

De plannen van de gemeente om het Molenpad te veranderen naar de Burgemeester Bootlaan zijn vij veel bewoners niet in goede smaak gevallen. 
De SP en de PvdA steunen de inwoners in hun bezwaar, mede door het verleden van de burgemeester.

Lees verder

‘Van de SP mag je hier krijten’

Na een stoepkrijtwedstrijd voor het stadhuis, opgezet door de SP, is in Utrecht het verbod op stoepkrijten uit de APV (algemene plaatselijke verordening) gehaald. SP fractievoorzitter Bianca Verweij wil weten wanneer Hilversum volgt. 

Lees verder

Het zou problematisch zijn om deze burgemeester te eren met een straat

Wethouder Wimar Jaeger maakte op 5 juni bekend dat Hilversum een Burgemeester Bootweg krijgt. SP Hilversum en de PvdA vinden dit een weinig zorgvuldig genomen besluit, omdat de oud-burgemeester een voorstander was van de apartheid in Zuid-Afrika.

Lees verder
19 juni 2018

'Daadkrachtig' besluit college blijkt grote misser

Foto: Pixabay

Het 'daadkrachtige' besluit van het Hilversumse college om het Molenpad te hernoemen naar de 'Burgermeester Bootlaan' blijkt een grote misser. De SP Hilversum en PvdA steunen de inwoners en stellen vragen.

Lees verder
19 juni 2018

Socialisten schrobben speelplaatsen schoon

Foto: SP
Op dinsdagmiddag 12 juni zijn vijf SP-ers  naar de speeltuin op de Neuweg getogen om daar de boel schoon te maken. In anderhalf uur tijd is de boel er schoongemaakt. Dit was best wel hard nodig. Er lag een hoop zwerfvuil (glasscherven, peuken en meer) die niet op een speelplaats thuishoren. 
Lees verder
2 mei 2018

Oproep: Geef bewoners inspraak bij de coalitievorming

Tijdens de verkiezingen hadden de politieke partijen de mond er van vol: Meer inspraak voor de burgers. Meer transparantie. De burger staat voorop. Dat duurde echter niet lang. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier