h

SP over de Spoorzone: Focus op wonen en voorzieningen

1 februari 2019

SP over de Spoorzone: Focus op wonen en voorzieningen

Voor de spoorzone wordt momenteel een uitgebreid participatietraject doornomen. Inwoners en ondernemers bespreken met de gemeente wat ze in hun wijk willen.

Ook de politieke partijen zijn gevraagd hun input te geven. Aan de ene kant kan je dan mooi je politieke boodschap kwijt. Aan de andere kant: je wilt de wensen van de inwoners uit de buurt wél centraal zetten. Anders heeft participatie geen zin. 

De SP heeft alsnog wel een paar ideeën, waarvan we verwachten dat deze aansluiten op wat bewoners willen.

Zo denkt de SP dat de focus moet liggen op wonen en voorzieningen. We vragen ons af of nadruk moet liggen op mediabedrijven in dit gebied.

We zien plek voor kleine zelfstandigen en ondernemers, maar mediabedrijven plaats je beter in het mediapark (waar we een ‘media valley’ willen ontwikkelen) of op Werf35, in plaats van ze over het dorp te versnipperen.

Bij wonen denken we aan meer betaalbare woningen (o.a. meer sociale huur). Wel in overleg met de buurt, want een hoge woonkwaliteit is ook belangrijk,en wat we niet willen is een toename in huisjesmelkers en gesplitste woningen. Er is echter grote behoefte aan betaalbare woonruimte, dus daar mag wel meer focus op. Daarbij dus wel de aandacht houden op woningsplitsing: beter handhaven en daar rekening mee houden bij nieuwe ontwikkelingen.

Bouw voor alle doelgroepen. Ook minder validen. Houd rekening met de omgeving. Ook die moet toegankelijk zijn voor bv ouderen en minder validen.

Een belangrijk punt is de bereikbaarheid van de Spoorzone t.o.v. het centrum. Betrek het Oosterpoorplein beter bij de plannen van het station, en, andersom, betrek de besluiten rond de kleine spoorbomen bij de spoorzone. De ontwikkelingen daar hebben veel impact, maar de kleine spoorbomen is nu slechts een voetnoot in het stuk dat de gemeente nu hanteert.

En vooral: neem de participatie serieus. Dat vraagt de omgevingswet ook. Sta open voor nieuwe ideeën. En herstel de klankbordgroep kleine spoorbomen. Die hoort gewoon betrokken te zijn bij de ontwikkeling. Want waarom is die ontbonden? En zijn hun adviezen wel gebruikt? Wat duidt dat voor de toekomst van dit participatietraject? Gaat de gemeente nu wél echt luisteren? Of drukt ze, na braaf te hebben geparticipeert, net als bij de kleine spoorbomen uiteindelijk toch haar eigen plan door?

De SP zal in ieder geval luisteren naar wat de inwoners willen, en die serieus nemen, ook als het afwijkt met wat we hierboven schrijven.  Dat betekent dat we ook bereid zijn onze eigen ideeen voor het gebied bij te stellen - voor zover dat natuurlijk niet indruist tegen onze kernwaarden.

U bent hier