h

Oproep: Geef bewoners inspraak bij de coalitievorming

2 mei 2018

Oproep: Geef bewoners inspraak bij de coalitievorming

Tijdens de verkiezingen hadden de politieke partijen de mond er van vol: Meer inspraak voor de burgers. Meer transparantie. De burger staat voorop. Dat duurde echter niet lang. 

Coalitieonderhandelingen moesten transparant en met inspraak van de inwoner. Daar warenb de meeste partijen voor.

Maar toen de coalitieonderhandelingen de eerste serieuze week ingingen, gingen in het raadhuid de deurtjes onmiddelijk op slot. De partijen die er in verkiezingstijd het hardst om riepen waren de eersten om de inwoners buiten te sluiten.

De samenwerkende bewonersorganisaties Hilversum Oost en de politieke partijen PvdA, SP en LH, vionden dat niet kunnen. Zij schreven een brief met een oproep tot het organiseren van een inspraakronde bij de komende fase van de onderhandelingen.

De brief werd door Femke van Drooge van de PvdA, namens de deelnemende partijen, aan de coalitieonderhandelaars – toen nog HvH, VVD, CDA en Groenlinks – aangeboden.

Wij hopen dat de onderhandelaars – in welke samenstelling dan ook – de oproep in overweging nemen. Input van de inwoners is essentieel voor een goed bestuur!

Een resultaat lijkt er nu al te zijn. De onderhandelende partijen willen via een ‘stadsgesprek’ In Heelo aan de Oosterengweg op 14 mei input van de inwoners ophalen. Dat is alvast een goede ontwikkeling!

U bent hier