h

WIJKEN & BUURTEN

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bewoners kennen hun buurt als geen ander. Initiatieven vanuit buurten worden van harte ondersteund. 

SP Wethouder Klamer zet zich in voor sterkere en veiligere buurten. De zeggenschap van Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving is groter geworden door het invoeren van buurtrechten en het recht om de gemeente uit te dagen. De buurthuizen komen in beheer van de Hilversummers. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners ook zelf voorzieningen kunnen organiseren.

Commotie rond behandeling Bruisend Hart-varianten

Er is veel commotie rond de ontwikkeling van het Bruisend Hart.  De SP-fractie heeft artikel 41-vragen gesteld over het participatieproces.

Lees verder
23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Lees verder
11 juli 2020

Wie bepaalt de toekomst van Hilversum?

Foto: Hilversum

Op 1 juli werd door de gemeenteraad van Hilversum een burgerinitiatiefvoorstel  aangenomen. Het was de eerste keer dat een door de inwoners ingediend voorstel werd behandeld. De raad stemde unaniem voor. Het kostte de raad vier lange avonden van debat om tot dat oordeel te komen, en de tekst werd behoorlijk - en grotendeels onnodig - herschreven. Maar het doel van de inwoners werd bereikt en dat is een grote stap voorwaarts. 

Lees verder

SP: 'Waar blijft reactie van college op rechtszaak van Oost?'

Wat doet het college van burgemeester en wethouders tegen de onvrede in Oost en dan met name de kritiek die er is op de woningsplitsing? De SP Hilversumwil woensdagavond tijdens de eerste digitale commissievergadering een reactie.

Lees verder

Mogelijkheden voor ’extra kansen’ bij nieuwbouw De Lelie

De SP vroeg ind e radasvergaderting van 5 maart aan de wethouder  om verschillende scenario’s te laten uitwerken voor de herbouw van de Lelie. Een kleine, medium en grote variant. De meeste partijen waren het daarmee eens.

Bianca Verwej: "Wij geven nu het krediet vrij zodat hij aan de slag kan. De wethouder heeft dan niet meer geld, maar mocht hij meer nodig hebben, dan kunnen wij dat als raad geven"

Lees verder
4 februari 2020

SP reikt Gouden Wattenstaaf uit aan Hoogvliet

Foto: SP

Ruim 3 jaar werden omwonenden van Chatham in Hilversum Zuid onvoldoende geïnformeerd over de verhuis-, en bouwplannen van de Hoogvliet supermarkt. De supermarkt wilde namelijk verhuizen naar de locatie van de Stam garage aan de Bosdrift.

Lees verder

Ludiek protest tegen uitbreidingsplannen van supermarkt in Hilversum

De SP Hilversum reikte de Gouden Wattenstaaf uit aan Hoogvliet Beheer BV. Buurtbewoners zijn boos en bezorgd over de verhuisplannen van de lokale Hoogvliet. Ze hebben het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. 

Wolter Raes van de SP: "Wellicht zijn de oren verstopt, dit kan helpen om ons geluid beter te horen."

Lees verder

Vragen over mogelijke bomenkap voor 'relaxplek' op Stationsplein

Vorige week werd bekend dat de Stichting Citymarketing een kapvergunning heeft aangevraagd voor 12 bomen op de Schapenkamp. De Stichting wil zes bomen kappen om plaats te maken voor een ‘stellage’. 

Waarom de bestaande bomen moeten wijken is niet duidelijk. Een groene tijdelijke invulling van het Stationsplein is welkom. Als je daar echter bomen voor gaat kappen moet je je wel afvragen of je nog steeds goed bezig bent.

De SP stelde daarom vragen over nut en noodzaak - en of de aanvraag wel volgens de regels is.

Lees verder
5 juli 2019

Steun voor opknapbeurt skatepark

In mei 2003 werd het Skatepark bij de Oude Haven geopend. Al vele jaren maken jongeren er veel gebruik van. In 2014 werd de baan, na actie van ROOD, jong in de SP, in samenwerking met de gemeente en jongeren van de skatebaan, al eens opgeknapt. Het resultaat was prachtig. Nu vijf jaar later is de skatebaan weer aan een opknapbeurt toe. En weer zijn het de jonge gebruikers die aan de bel trekken.

Lees verder
8 april 2019

Hilversum Zuid-Oost : van Linschotenlaan verdient beter

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In Hilversum Zuid Oost, In het Riebeeckkwartier ligt de van Linschotenlaan. Voor het gemak noemen we het maar even de van Linschotenbuurt. Een buurt met veel heel veel veelal jaren 50 2-3 kamerflats. Na klachten over parkeeroverlast is de SP in de buurt op pad gegaan. Het beeld wat bleef hangen was ontluisterend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier