h

Hilversum Zuid-Oost : van Linschotenlaan verdient beter

8 april 2019

Hilversum Zuid-Oost : van Linschotenlaan verdient beter

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In Hilversum Zuid Oost, In het Riebeeckkwartier ligt de van Linschotenlaan. Voor het gemak noemen we het maar even de van Linschotenbuurt. Een buurt met veel heel veel veelal jaren 50 2-3 kamerflats. Na klachten over parkeeroverlast is de SP in de buurt op pad gegaan. Het beeld wat bleef hangen was ontluisterend.

Veel huishoudens, weinig parkeerplekken
Ten eerste viel op dat er heel veel flats in de buurt staan. Op zich goed want dan kunnen er veel mensen wonen. Maar dan moeten er OOK genoeg parkeerplekken zijn. En juist dat lijkt niet geregeld te zijn. De SP telt alleen al op de van Linschotenlaan 436 woningen. Uitgaand van 1 auto per huishouden zijn dat dus ook tenminste 436 parkeerplekken. Wij betwijfelen of die er zijn. Daarnaast is het niet ondenkbaar dat er meer auto’s per huishouden zijn.

Ziekenhuis en klinieken
Bovendien zijn er ook nog privé klinieken in de straat en die ontvangen ook vele bezoekers die ergens hun auto kwijt moeten. En natuurlijk ligt vlak achter de van Linschotenlaan het ziekenhuis met een betaald parkeren regime (eigen terrein).

Openbare ruimte een zooitje
Wat verder op viel is dat de openbare ruimte rommelig is. Er wordt aan de weg gewerkt, er zijn een aantal bovengrondse (niet afsluitbare) containers en ook de openbare tuinen behorend bij de flats zijn rommelig. Een pluspunt in dit buurtje zijn twee mooie speelplaatsen.

Buurt gaat hard achteruit
Uit gesprekken met buurtbewoners bleek dat de mensen hun buurtje achteruit hebben zien gaan.

De aanleg van de Amaliatunnel, de nieuwbouw van Appartementencomplex Belvedère, sloop van het ziekenhuis, renovatie van appartementen en andere werkzaamheden aan riolen, elektriciteit of wat dan ook. “We zitten al jaren continu in een bouwput. Het houd niet op.” Verzucht een buurtbewoner. “We zien het steeds verder verrommelen en bezoekers van het ziekenhuis parkeren hun auto in de buurt omdat het bij het ziekenhuis betaald parkeren is. De vuilcontainers zijn steeds vol, iedereen dumpt zijn zooi erin of in het ergste geval ernaast.”

Bezorgde buurtbewoners
Bezorgde buurtbewoners kwamen in actie om tenminste het verkeer in de buurt en de parkeeroverlast te beperken. Zij vroegen de gemeente te onderzoeken of betaald parkeren een optie voor de buurt zou zijn. De gemeente pakte de handschoen op en hield op maandag 8 april een informatieavond (19.30 raadhuis Hilversum)

Eveneens bezorgde buurtbewoners pleiten tegen betaald parkeren. Omdat het invoeren van betaald parkeren niet volgens de regels van de parkeernota is. Zo moet bijvoorbeeld een nieuw in te stellen betaald parkeergebied aangrenzend zijn aan een bestaand betaald parkeergebied. En dat is hier niet het geval. Bovendien, bepleiten deze buurtbewoners, er zijn zoveel werkzaamheden in en rondom de buurt dat wachten tot alles af is zinnig lijkt. Nu betaald parkeren invoeren betekent dat je er nooit meer vanaf komt.

Verwaarloosde en verweesde buurt
Na het buurten in de buurt blijft een beeld achter van een verwaarloosde en verweesde buurt. Met een terechte klacht over parkeeroverlast. Enerzijds omdat er waarschijnlijk niet genoeg parkeerplaatsen zijn ten opzichte van het aantal woningen en anderzijds omdat bezoekers van het ziekenhuis in de buurt parkeren om niet te hoeven betalen.

Omdat rondom de van Linschotenlaan continue ge-verbouwd of gerenoveerd werd of wordt is het gevoel van in een bouwput moeten leven zeer te begrijpen. En als dan ook het straatbeeld nog verrommelt draagt dat niet bij aan een gezellige en leefbare buurt.

SP analyse
De SP komt tot de conclusie dat het NU invoeren van betaald parkeren in deze buurt niet handig is. Onderzocht moet worden of er überhaupt wel voldoende parkeerplaatsen zijn en eerst moeten alle werkzaamheden nieuwbouw/wegen klaar zijn. Een stabiele situatie geeft een eerlijker beeld als er onderzocht wordt.

Dat de regel “alleen uitbreiden als er sprakeloos van een ‘een logisch aaneengesloten gebied moet zijn waarin meegenomen een reeds al bestaand gereguleerd gebied.’ Mogelijk niet toegepast wordt vinden we zorgelijk.

En het ziekenhuisterrein van Tergooi is GEEN gemeentegrond! Dus kan niet als zodanig meegeteld worden.

Andere Oplossingen
Beter kan gekeken worden naar andere oplossingen om ziekenhuisverkeer uit de wijk te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door de ingang van het ziekenhuis aan de van Riebeeckweg te sluiten en te verplaatsen naar het Oostereind. Een hek om het ziekenhuisterrein kan een optie zijn. Bij ziekenhuis Blaricum hebben omwonenden dat succesvol bepleit en werkt het. Dit heeft als bijkomend voordeel dat er veel minder verkeer door de buurt gaat. Of de gemeente kan extra parkeerplaatsen realiseren.

Waar goed aangedacht moet worden is dat het invoeren van betaald parkeren ook een lastenverzwaring voor buurtbewoners is. En ondanks dat de 1e parkeervergunning tegenwoordig goedkoper is vragen wij ons af of dat voor buurtbewoners niet toch een  te grote lasten verzwaring is. Dit gezien het feit dat er veel sociale huurwoningen zijn en wij nu aannemen dat extra lastenverzwaring voor die buurtbewoners niet echt een wens is.

Ziekenhuis veroorzaakt probleem, buurtbewoners betalen de rekening
Overall lijkt het grootste probleem bij het ziekenhuis vandaan te komen. Ze verdienen mooi wat euro’s aan het betaald parkeren maar zadelen de omwonenden op met overlast. Het zou onrechtvaardig zijn om de omwonenden dan vervolgens in een betaald parkeergebied te rommelen. Het ziekenhuis veroorzaakt het probleem. Dus moet wat ons betreft daar de oplossing vandaan komen!

Corporaties en gemeente moeten ook aan de bak
En natuurlijk moet er door de woningbouwcorporatie(s) en gemeente naar voldoende parkeerplaatsen gekeken worden.  Wij zullen daarvoor bij de gemeente een lans breken.

Bovendien vinden we dat zowel de woningbouwcorporatie die daar flats verhuurd als de gemeente zich meer moeten bekommeren om de openbare ruimte en in het bijzonder de vuilcontainers! Als er zoveel om je ge-of verbouwd wordt is alles weer wat op orde maken heel logisch. Ook dit zullen we aankaarten bij de  gemeente

Overigens is de SP van mening dat je bij een publieke voorziening zoals een ziekenhuis gratis moet kunnen parkeren zowel bezoekers als personeel.

Advies voor de buurtbewoners van de van Linschotenbuurt: Betaald parkeren, bezint eer ge begint! Doe het niet nu!

U bent hier