h

WIJKEN & BUURTEN

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bewoners kennen hun buurt als geen ander. Initiatieven vanuit buurten worden van harte ondersteund. 

SP Wethouder Klamer zet zich in voor sterkere en veiligere buurten. De zeggenschap van Hilversummers op hun directe woon- en leefomgeving is groter geworden door het invoeren van buurtrechten en het recht om de gemeente uit te dagen. De buurthuizen komen in beheer van de Hilversummers. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners ook zelf voorzieningen kunnen organiseren.

Onderzoek SP in Hilversum over buurten

De SP-Hilversum is een onderzoek gestart onder de Hilversumse bewoners met als grote vraag hoe zij hun eigen buurt ervaren.

 

 

 

 

Begin maart is de enquête in het centrum van Hilversum al met succes getest.

Lees verder
17 februari 2016

Proef wijkbrandweerman start

In 2013 vroeg de SP-Hilversum om een proef te starten met de wijkbrandweerman. Hiermee wordt de dienst-verlening in wijken en buurten verbeterd.Lees verder

Centrum

Het centrum van Hilversum verdient aandacht en levendigheid. Winkels worden zoveel mogelijk geconcentreerd in het kernwinkelgebied. Er komt een gevelherstelfonds voor pandeigenaren om de gevels van panden in het winkelgebied te herstellen.

Lees verder

Hilversummers het recht om de gemeente uit te dagen

De SP heeft met succes gepleit voor de invoering van het Right to Challenge en wil hiermee eigenaarschap en zeggenschap teruggeven aan de Hilversummers. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen.Lees verder

Ton extra voor buurtactiviteiten in Hilversum

Wilt u meer uitnodigende en attractieve groenstroken, pleintjes en parken voor een positievere uitstraling van uw buurt? Bewoners(verenigingen) die willen investeren in leefbaarheid van hun buurt kunnen ondersteuning krijgen van de gemeente Hilversum.Lees verder

Ook mensen met een scootmobiel welkom in De Koepel

De emoties liepen hoog op bij de scootmobielclub toen bleek dat binnen het vernieuwde wijkcentrum De Koepel in Kerkelanden het een en ander was gewijzigd. De nieuwe vloer in het wijkcentrum zou niet scootmobielbestendig zijn. SP Hilversum stelde vragen hierover.Lees verder

Welzijn komt in handen van buurten

SP wethouder Klamer maakt samen met het welzijnsveld afspraken voor een andere inrichting van het welzijnsbeleid in vijf wijken: het Van Riebeeckkwartier, Klein Rome, Geuzenbuurt, de Meent en een villawijk. Lees verder

Uitvoeringsplan verzelfstandiging welzijnswerk

Hilversummers krijgen zeggenschap over de noodzaak van extra welzijnswerk in eigen buurt. Alle buurtcentra worden verzelfstandigd en overgedragen aan de buurt en de inwoners. Versa Welzijn richt zich op het welzijn van sociaal minder zelfredzame inwoners. Lees verder

Buurten Hilversum doen welzijnswerk voortaan zelf

De beslissingen vanuit het Raadhuis zijn niet langer leidend, maar de buurtinitiatieven. Bij een effectieve decentralisatie gaat het om maatwerk, integraliteit en slagvaardigheid en uiteindelijk om actief burgerschap.Lees verder
14 november 2012

Actie behoud de Geus succesvol

De bewonersvereniging Geuzenbuurt heeft samen met belanghebbenden actie gevoerd voor het open houden van buurthuis De Geus. Ze schreven een brandbrief aan de wethouder en raadsleden en verzamelden meer dan 300 handtekeningen. Op 14 november zijn de handtekeningen, onder het toeziend oog van 50 belangstellenden, met een passend presentje aan wethouder Eric van der Want overhandigd. Die gaf aan dat De Geus in ieder geval in 2013 open kan blijven mits daar tijdens de raadsvergadering over de begroting positief werd besloten en huidige gebruikers en andere gegadigden samen een gebruikersplan maken. De SP diende daarom tijdens de die begrotingsbespreking een motie, de Geus Goed Gebruikt, in. De motie werd overgenomen door het college. Door dit besluit kan de Geus in 2013 open blijven en wordt onderzocht welke mogelijkheden voor gebruik er na 2013 zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier