h

Actie behoud de Geus succesvol

14 november 2012

Actie behoud de Geus succesvol

De bewonersvereniging Geuzenbuurt heeft samen met belanghebbenden actie gevoerd voor het open houden van buurthuis De Geus. Ze schreven een brandbrief aan de wethouder en raadsleden en verzamelden meer dan 300 handtekeningen. Op 14 november zijn de handtekeningen, onder het toeziend oog van 50 belangstellenden, met een passend presentje aan wethouder Eric van der Want overhandigd. Die gaf aan dat De Geus in ieder geval in 2013 open kan blijven mits daar tijdens de raadsvergadering over de begroting positief werd besloten en huidige gebruikers en andere gegadigden samen een gebruikersplan maken. De SP diende daarom tijdens de die begrotingsbespreking een motie, de Geus Goed Gebruikt, in. De motie werd overgenomen door het college. Door dit besluit kan de Geus in 2013 open blijven en wordt onderzocht welke mogelijkheden voor gebruik er na 2013 zijn.

 

Bijzonder presentje
De wethouder kreeg ook een cadeautje van de actievoerders: 2 ingelijste historische foto's van de Geuzenbuurt. Het ging om het cadeau dat de toenmalige wethouder Karen Heerschop kreeg bij het 100-jarig bestaan van de buurt (en bij haar vertrek teruggaf). De wethouder heeft dus nu een "wisselprijs" die hij op zijn kantoor mag hangen zolang De Geus open is. Als in zijn wethoudersperiode De Geus sluit moet hij de historische foto´s teruggeven aan de bewonersvereniging.

De SP heeft de wethouder tijdens de begrotinsgbespreking 2 dingen gevraagd
1. Ga voor eind december 2012 in gesprek met de betrokken en belangstellende partijen om te komen tot tenminste een leegstandsbeheerplan voor 2013

2. Onderzoek in 2013 of het mogelijk en wenselijk is om De Geus open te houden als activiteiten- en ontmoetingscentrum.

In gesprek
De wethouder heeft tijdens zijn bezoek aan de Geus aangegeven dat hij op 29 november met alle betrokkenen en gegadigden over de 'doorstart' van het wijkcentrum zal gaan praten. dat bood perspectief voor de begrotingsbespreking!

De SP ziet allerlei mogelijkheden voor gebruik
Zo weten we dat het project toezichthouders, nu gehuisvest in Noord, een nieuwe plek zoekt, het Gooisch Theaterhuis, de modelbouwclub, diverse bewonersverenigingen (OSP/HooH en de Geuzenbuurt), de Hilversumse Marokkaanse Associatie, de Jongerenraad Hilversum en het kinderwerk van Versa/Welzijn graag willen blijven. Daarnaast kunnen diverse ontmoetingsactiviteiten dan gewoon door blijven gaan.

Slim combineren
Door slim combineren van gemeentelijke budgetten, beleidsvelden, projecten en wat opbrengsten van de verhuur van ruimten moet het volgens de SP mogelijk zijn om De Geus als activiteiten- en ontmoetingscentrum open te houden.

Up date 15 november
De door de SP ingediende motie De Geus Goed gebruiktis tijdens de begrotingsbespreking, d.d.15 november, door het college overgenomen. De gemeente gaat nu zo snel mogelijk in gesprek met huidige gebruikers en belangstellenden om een gebruikersplan voor 2013 op te stellen en gaat onderzoeken of het mogelijk is om na 2013 de Geus open te houden als wijkactiviteiten- en ontmoetingscentrum.

 

U bent hier