h

Uitvoeringsplan verzelfstandiging welzijnswerk

7 september 2015

Uitvoeringsplan verzelfstandiging welzijnswerk

Hilversummers krijgen zeggenschap over de noodzaak van extra welzijnswerk in eigen buurt. Alle buurtcentra worden verzelfstandigd en overgedragen aan de buurt en de inwoners. Versa Welzijn richt zich op het welzijn van sociaal minder zelfredzame inwoners. 

Om te zorgen dat Hilversummers gemakkelijk ideeën voor welzijn kunnen aandragen komt er een buurtnetwerk van ‘best persons’. Dit bestaat uit inwoners, de gemeentelijke buurtcoördinator en de sociaal werker van Versa Welzijn.

Versa Welzijn blijft onder andere verantwoordelijk voor maatschappelijk werk, sociaaljuridische ondersteuning, vrijwillige thuishulp, de burenhulpcentrale en vrijwillige maatjes, jongeren- en kinderwerk.

Het jongerenwerk gebeurt zoveel mogelijk ‘op straat’, op ‘vaste’ en herkenbare plekken in de buurt. De samenwerking moet de informatie-uitwisseling intensiveren en deskundigheid stimuleren.

U bent hier