h

Hilversummers het recht om de gemeente uit te dagen

19 oktober 2015

Hilversummers het recht om de gemeente uit te dagen

De SP heeft met succes gepleit voor de invoering van het Right to Challenge en wil hiermee eigenaarschap en zeggenschap teruggeven aan de Hilversummers. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen.

Bewoners en organisaties kunnen zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter of anders moet. Het initiatief verschuift dan van overheid naar burger. Door dit Right to Challenge nemen inwoners de taken over van de lokale overheid en krijgen zij ook de middelen en de verantwoordelijkheid.

U bent hier