h

Straatnamen: meer zeggenschap voor bewoners zelf

5 april 2019

Straatnamen: meer zeggenschap voor bewoners zelf

Foto: SP

Afgelopen week kwam Groenlinks in het nieuws met een voorstel. Zij willen in Hilversum voorlopig geen nieuwe straten meer vernoemen naar witte mannen. De PvdA en SP willen al een tijdje graag de discussie voeren over het straatnamenbeleid, dus we gaan graag in overleg. Helaas slaat Groenlinks wat ons betreft met hun voorstel nog wel een beetje de plank mis. Want niet de politici, maar de inwoners van Hilversum moeten meer zeggenschap krijgen over nieuwe straatnamen in Hilversum.

Opvallende draai
Het is opvallend dat Groenlinks zo plotseling met dit voorstel komt. Zij stemden een eerdere motie hierover van de SP en PvdA nog geen jaar terug gewoon weg. Ook als coalitiepartij vonden wij geen bijval van Groenlinks toen wij protesteerden tegen de burgemeester Bootlaan. Het college bedacht deze naam als leuk gebaar voor '100 jaar Mediastad'. Zij namen het besluit zonder vooronderzoek en direct tegen de wil van de toekomstige bewoners en de historische vereniging 'Pas Op!'. Het college, na de coalitievorming door Groenlinks aangevuld, wuifde alle bezwaren weg en stoomde door.

Symboolpolitiek
Nu probeert Groenlinks goede sier te maken met een leuk voorstel: meer vrouwennamen! Daar kun je niet tegen zijn, toch? Ook wij vinden diversiteit en gelijke vertegenwoordiging belangrijk. Toch zijn wij nog niet direct enthousiast. Want het ruikt naar symboolpolitiek: mooie sier maken met leuke ideeën, zonder na te (willen) denken over de mening van de mensen die er gaan wonen. We moeten in Hilversum af van het idee dat het aan politici is om met hun leuke ideetjes te komen voor straatnamen. We moeten af van de willekeur.

Laat Hilversummers meebepalen
Wij willen in de eerste plaats nadenken over de manier waarop straatnamen tot stand komen. In het ene geval, bijvoorbeeld bij de Verbindingslaan op het voormalige Lucentterrein of bij Anna's berg, krijgen bewoners volop ruimte om mee te beslissen over de naamgeving. Het andere moment neemt het college een volstrekt eenzijdige beslissing, in weerwil van de verwachtingen en wensen van de mensen die er gaan wonen. Deze willekeur moet stoppen.

Raad moet richtlijnen vaststellen
De politiek moet haar eigen ideeën loslaten en doen waarvoor we zijn verkozen, namelijk het opstellen van beleid. Wat ons betreft gaat een verbetering van het straatnamenbeleid over drie dringen:

  • Betere regels voor naamgeving naar specifieke personen, zoals een verplicht antecedentenonderzoek en het vaststellen van onomstredenheid van de persoon;
  • Standaard raadpleging en het liefst ook medezeggenschap voor bewoners van de straat en Hilversummers in het algemeen;
  • Betere kaders voor een diverse en representatieve naamgeving.

U bent hier