h

Bewoners Molenpad tegen Burgemeester-Bootlaan

13 september 2018

Bewoners Molenpad tegen Burgemeester-Bootlaan

De plannen van de gemeente om het Molenpad te veranderen naar de Burgemeester Bootlaan zijn vij veel bewoners niet in goede smaak gevallen. 
De SP en de PvdA steunen de inwoners in hun bezwaar, mede door het verleden van de burgemeester.

U bent hier