h

Verzet tegen plaatsing 4G-antennes op de Clemenskerk

6 september 2017

Verzet tegen plaatsing 4G-antennes op de Clemenskerk

Foto: CITYEDV / Pixabay

Telecom-aanbieder T-mobile is voornemens 4G-antennes te plaatsen in de Clemenskerk. Er is een vergunning aangevraagd bij de gemeente, en het lijkt erop dat de gemeente deze in een verkorte procedure gaat toekennen.

Er is echter verzet bij omwonenden tegen deze antennes.

De kerk is een momument, en antennes passen er niet. Belangrijker is dat  het nog altijd onduidelijk is of deze antennes schadelijk zijn voor de gezondheid.

De kerk staat vlakbij een school. Daarnaast is er een plan om in de kerk een trampolinepark te vestigen – wat betekent dat er doorlopend jongeren zullen zijn. Met de gezondheid van onze jeugd wil je alle risico’s wegnemen en all voorzorgsmaategelen nemen.

De SP-Hilversum vindt dat de plaatsing van zendmasten vermeden dient te worden op kwetsbare plaatsen als scholen, zorginstellingen en plekken waar veel mensen langdurig aanwezig zijn. Dat heeft ze ook bij eerdere initiatieven ingebracht.

De fractie heeft daarom vragen gesteld, in de hoop de mening van het college over vergunningverlening te wijzigen. De plaating van 4G antennes in de buurt van kinderen is een onverstandige en onverantwoorde keuze.

U bent hier