h

SP-Hilversum trots op haar wethouder

31 mei 2017

SP-Hilversum trots op haar wethouder

Foto: SP.nl

Op basis van weinig concrete en insinuerende kritiek vanuit de gemeenteraad is in de Gooi & Eemlander van 20 mei een beeld van onze wethouder Arjo Klamer neergezet, dat hem en de SP onrecht doet. Zijn critici suggereren dat onze wethouder zijn zaken niet voor elkaar heeft. Dat beeld is niet correct.

Net als iedereen in de Hilversumse politiek heeft onze wethouder grote zorgen dat de gemeente Hilversum veel geld uitgeeft aan uitkeringen. Dat terwijl juist déze wethouder onderzoek heeft laten doen naar het Sociaal Plein en de mogelijkheden om de kosten te reduceren. Het bevreemdt ons enorm dat juist deze wethouder te weinig zelf-kritiek wordt verweten nadat hij onderzoek heeft gedaan naar zijn eigen dienst en de moed heeft gehad de resultaten daarvan openbaar te maken.

Naar aanleiding van dit onderzoek nam de wethouder ingrijpende maatregelen. In overleg met wethouder van de Want (D66) is de gemeenteraad voorgesteld 3,3 miljoen euro vrij te maken voor de noodzakelijke verbeteringen.

Ook zorgt hij ervoor dat mensen die werkeloos worden niet in de bijstand terecht komen maar meteen begeleid worden naar werk. Hij zet erop in dat dit werk passend en duurzaam is. De positieve effecten, namelijk lagere instroom en hogere uitstroom, zijn inmiddels zichtbaar.

De wethouder maakt zich sterk om Tomin, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken, voor een sterfhuisconstructie te behoeden. Hij ondervond daarbij veel weerstand in de regio. Het beleidsplan dat door onze wethouder en op aangeven van de Hilversumse raad is ontwikkeld werd daar in april onderuit gehaald zonder dat een alternatief plan werd geboden. Onze wethouder heeft het initiatief in de ontwikkeling van het alternatieve plan. Hij zal, zoals hij gewoon is te doen, de Hilversumse raad hierbij betrekken.

Een ander mooi initiatief van onze wethouder is de oprichting van de coöperatie Productief Leren. Die staat ten dienste van leerlingen die in het regulier onderwijs niet meer terecht kunnen. Deze jongeren kunnen hierdoor op de arbeidsmarkt met een diploma starten.

Verder is hij samen met wethouder Wimar Jaeger (D66) verantwoordelijk voor het programma 'Sterke Buurten'. Dit zijn ingrijpende en positieve plannen voor Hilversum. Het hele welzijn werd onder de loep genomen en dat had ook gevolgen voor Versa welzijn. Nadat er meerdere signalen kwamen van bewoners en professionals dat afspraken niet werden nagekomen stapte onze wethouder naar hun raad van toezicht. Deze bleek al zelfstandig tot dezelfde conclusie gekomen en heeft de directeur vervangen. De samenwerking verloopt nu weer goed. Ook van de medewerkers horen we terug dat ze tevreden zijn met de nieuw ingeslagen weg.

Er is hard gewerkt om een Hilversum-pas te ontwikkelen. Alles is klaar voor de aftrap. De gemeenteraad werd gevraagd een kleine subsidie toe te kennen maar had daarbij zoveel vragen en voorwaarden dat het de initiatiefnemers van de pas bijna onmogelijk werd gemaakt  de pas te realiseren. Deze pas, die bedoeld is voor alle Hilversummers maar vooral voor mensen met een laag inkomen, kan dit jaar nog gerealiseerd worden.

Onze wethouder is hét sociale gezicht van dit college. Wij respecteren hem voor de moed en de bedachtzame manier waarop hij zijn wethouderschap uitoefent. Iedereen erkent ook dat hij hart heeft voor de zaak. Ook gegeven de complexiteit van zijn dossiers en de positieve resultaten die nu zichtbaar worden, is het voor het bestuur van Hilversum noodzakelijk dat hij zijn werk in dit college kan afmaken. Wij staan dan ook 100% achter onze wethouder.

U bent hier