h

Commotie rond behandeling Bruisend Hart-varianten

14 mei 2021

Commotie rond behandeling Bruisend Hart-varianten

Er is veel commotie rond de ontwikkeling van het Bruisend Hart.  De SP-fractie heeft artikel 41-vragen gesteld over het participatieproces.

U bent hier