h

ragen fractie SP na geuite onvrede en zorgen driehoekondernemers

9 november 2021

ragen fractie SP na geuite onvrede en zorgen driehoekondernemers

Volgens de SP moet de gemeente zich als goede verhuurder gedragen, maar doet ze dat niet. O.a. huurverhogingen in coronatijd en slecht onderhoud zijn aan de orde.

U bent hier