h

Toch subsidie?

17 januari 2008

Toch subsidie?

Gisteren heeft wethouder Rensen een brief gestuurd aan de raad met betrekking tot de lokale omroep. De brief gaat voor een deel over mogelijkheden voor de toekomst, en voor een deel over de uitvoering van het raadsbesluit van eind vorig jaar. Met name dat laatste deel was voor ons nogal een verrassing. De raad heeft nl. besloten om de subsidie stop te zetten en vervolgens geld te reserveren voor een sociaal plan voor de medewerkers van omroep Hilversum. Belangrijke reden voor het stopzetten van de subsidie was dat de raad er geen vertrouwen in had dat Raad van bestuur en directie in staat waren om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen. Voorafgaande aan de raadsvergadering waarin het besluit tot stopzetten van de subsidie is genomen, is herhaaldelijk bij Omroep Hilversum aangedrongen op verandering op bestuurlijk niveau.

Omroep Hilversum is het met het besluit van de raad niet eens en wil dan ook “gewoon” doorgaan, ondanks een schuld van een half miljoen en ondanks het feit dat ook de subsidie nu is weggevallen. Bestuur en directie zijn tot het besluit gekomen dat ze een stuk of vier medewerkers moesten ontslaan en hebben dat ook gedaan, en dat was het dan. Wij vinden dat op zichzelf al onbegrijpelijk. De kritiek van de raad richtte zich met name op bestuur en directie, dan lost het ontslaan van medewerkers volgens ons het probleem niet op. 

De brief van de wethouder maakt de situatie nog erger. De wethouder laat ons namelijk weten dat Omroep Hilversum geen sociaal plan heeft afgesproken en dat het daarvoor gereserveerde geld daar dus niet voor gebruikt kan worden. De omroep heeft de gemeente wel om geld gevraagd voor de financiering van de overgebleven formatieplaatsen. De wethouder laat in zijn brief weten dat hij daar niet blij mee is, maar dat hij er toch over na gaat denken. 

Dat wordt ons toch al te dol. Het hele gedoe rond de omroep is begonnen omdat de raad vindt dat bestuur en directie niet in staat zijn een fatsoenlijke bedrijfsvoering op poten te zetten. Nu hebben bestuur en directie de helft van het personeel blijkbaar zonder sociaal plan op straat geflikkerd en wij moeten dat dan belonen door ze weer geld te geven? Dat dachten we toch niet. 

De hele affaire roept bij ons veel vragen op. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een sociaal plan voor de medewerkers van Omroep Hilversum. Wat heeft de wethouder gedaan om dat geld bij die mensen te krijgen? Is er door hemzelf contact opgenomen met de omroep en/of de vakbonden met de mededeling dat hij geld beschikbaar heeft voor een sociaal plan? Wat waren hun antwoorden? Waarom is de wethouder nu wel bereid om geld te geven terwijl er op het niveau van bestuur en directie niets is veranderd? Waarom gaat de wethouder, in strijd met het raadsbesluit,onderzoeken of een incidentele subsidie aan omroep Hilversum mogelijk is? Hoort de wethouder raadsbesluiten niet gewoon uit te voeren? 

De wethouder laat aan het eind van zijn brief weten dat hij ons van de voortgang op de hoogte zal houden. Dat is ons echt niet goed genoeg. Wij willen dat de raad op zeer korte termijn met de wethouder in discussie kan over dit onderwerp. Wij hebben veel vragen, waarop een dringend antwoord gewenst is. Dat is nog niet zo makkelijk, want, de wethouder liet ook nog weten dat hij er de komende vergadering van de commissie helaas niet kan zijn. Inmiddels is op ons verzoek besloten tot een extra cie economie op maandag 24 januari om 19.00 uur.

U bent hier