h

TV Hilversum moet blijven!

17 maart 2007

TV Hilversum moet blijven!

De gemeente Hilversum moet subsidie blijven geven aan de lokale omroep, dit is althans de mening van de SP en de PvdA. Hier zijn nogal wat redenen voor aan te voeren. Allereerst verzorgt de lokale omroep een informatievoorziening van de gebeurtenissen en discussies in u en onze straat, buurt en wijk. Dit is zeker in een tijd, waarin lang niet iedereen (helaas) de krant meer leest heel hard nodig. Op een eenvoudige manier kunnen de maatschappelijke en politieke discussies van Hilversum in de huiskamer gebracht worden. Dat lijkt ons een welkome aanvulling op de huidige dag- en weekbladen, zoals de Gooi- en Eemlander en de Gooi- en Eembode.

Natuurlijk hebben ook de SP en de PvdA kritiek op het functioneren van de lokale omroep. Juist in het brengen van de discussies in de diverse wijken en buurten kan nog heel veel verbeteren. Geef de inwoners en belangengroeperingen de ruimte maar op de zender zodat voor- en tegenstanders met elkaar van gedachten kunnen wisselen over (gemeentelijke) plannen en voornemens. Ook de lokale sport is een onderbelicht punt in het uitzendschema van de omroep. Juist hierin liggen de politieke voorwaarden voor financiering van de omroep. Ook over de maatschappelijke rol van de lokale omroep moet de politiek duidelijkheid geven. PvdA en SP vinden het bijvoorbeeld van groot belang dat TV Hilversum een rol speelt bij opleidingen op media gebied. De rol die ze nu al heeft bij het ROC zou uitgebreid moeten worden. Ook samenwerking met de “grote broers en zussen” op het mediapark is wat ons betreft belangrijk. 

Gevaarlijker wordt het in onze ogen, als we ons met de kwaliteit en de inhoud van de programma’s gaan bemoeien. Of het beeld flets is, of Ruud Bochardt de verkeerde stropdas draagt, het wel of niet uitzenden van Hitmix en niet te vergeten, waarom de SP en PvdA zo weinig zendtijd krijgen.. In onze ogen is dat niet de taak van de gemeente. Daar gaat alleen de redactie van TV Hilversum over. Een gemeentelijke staatszender waar juichende burgers in beeld worden gebracht na iedere vergadering van de gemeenteraad, daar zit niemand op te wachten. 

De gemeente heeft wel een verantwoordelijkheid in het stellen van voorwaarden voor subsidiering van de lokale omroep, zoals hierboven aangegeven. Daar is niets mis mee, maar dan moet dit wel gebeuren. Jarenlang heeft de gemeente zonder enig nadenken de subsidie overgemaakt en zich nooit druk gemaakt over de subsidievoorwaarden. Dan is enige terughoudendheid wel zo netjes. Voor de SP en de PvdA geldt dat we vinden dat die voorwaarden nu helder en duidelijk gesteld moeten worden. Vervolgens moet TV Hilversum de kans krijgen om zijn rol waar te maken. Nu al roepen dat het nooit wat kan worden, zoals hier en daar te horen is, dat is wat ons betreft wel erg kort door de bocht. 

Dat de omroep er momenteel niet al te florissant voorstaat, heeft ook te maken met het uitblijven van een goede huisvesting. Met nieuwe en goede huisvesting kan de omroep ook zelf inkomsten verwerven. Al jaren geleden heeft de PvdA (SP zat toen nog niet in de gemeenteraad!) afgesproken met het college dat de gemeente nieuwe huisvesting aan de Mussenstraat mogelijk moet maken. Daarop vooruitlopend heeft de gemeente al wel bezuinigd op de subsidie, maar de huisvesting is nog steeds niet verbeterd. Dan kan je het TV Hilversum ook niet echt kwalijk nemen dat het niet goed lukt om de beste lokale omroep van Nederland te zijn. 

Zonder geld van de gemeente redt de omroep het absoluut niet, laten we daar helder over zijn. Juist het in huis brengen van onze lokale onderwerpen is van wezenlijk belang voor de betrokkenheid van de Hilversummers bij hun dorp. Het nu dichtdraaien van de subsidiekraan lijdt tot niets en helpt niemand! 

John van Otterloo, SP Hilversum
Hans Haselager, PvdA Hilversum

U bent hier