h

Hilversum krijgt nieuw poppodium

29 december 2007

Hilversum krijgt nieuw poppodium

Tijdens de raadsvergadering van 6 december is opnieuw beslist over het nieuwe poppodium voor Hilversum, de Vorstin. Dat was noodzakelijk geworden doordat de kosten voor dit bouwproject fors hoger bleken uit te komen dan vooraf door twee onafhankelijke bureaus geraamd. De SP vindt een poppodium van groot belang voor Hilversum en heeft ingestemd met een extra krediet van 2,5 miljoen.

Al in de vorige raadsperiode besloot de gemeenteraad tot het bouwen van een nieuw poppodium voor Hilversum. Er werd een kleine 8 miljoen euro voor vrijgemaakt. De SP hecht waarde aan de Hilversumse popcultuur. Bovendien vinden we het belangrijk dat er voor jonge Hilversummers voldoende te doen is in ons mooie dorp. Daarom hebben wij ons in ons verkiezingsprogramma ook uitgesproken voor de komst van een nieuw poppodium. 
In deze raadsperiode is de wethouder cultuur aan de slag gegaan met de uitvoering van het raadsbesluit. Uiteindelijk leidde dat eerder dit jaar tot een openbare aanbesteding van de werkzaamheden. En daar ligt de oorzaak van het probleem. In het bouwen van het nieuwe podium was namelijk maar één aannemer geïnteresseerd. En die vroeg 2,5 miljoen meer dan aan de raad was voorgerekend door twee gerenommeerde bureaus. 
Dat betekende een lastige keuze. Grofweg waren er drie alternatieven. De eerste mogelijkheid was om niet te gunnen en een nieuwe aanbesteding te starten. De tweede mogelijkheid was om niet te gunnen en andere huisvesting te zoeken. Tenslotte was er de mogelijkheid om de plannen toch door te laten gaan, ten koste van 2,5 miljoen. 
Een nieuwe aanbesteding starten, alternatief één, mag alleen als dat met een nieuwe opdracht gebeurt, met een nieuw ontwerp dus. Nog afgezien van de vraag of een nieuw ontwerp wel wenselijk is, we hadden immers al een goed ontwerp, zou deze keuze veel vertraging met zich meebrengen. Met het opnieuw doorlopen van alle procedures ben je zo 2 tot 3 jaar verder. Ook de tot nu toe gemaakte kosten en verkregen subsidies raak je dan kwijt, bij elkaar al snel één miljoen euro. Daarbij komt nog dat een nieuwe aanbesteding niet garandeert dat het ook echt goedkoper wordt. 
Een bestaand pand uitzoeken in plaats van nieuwbouw was optie nummer twee. Toen bekend werd dat de Tagrijn vervangen zou worden, is er direct gezocht naar een tijdelijke locatie om de bouwperiode te overbruggen. Die zoektocht was geen succes. Huisvesting voor een poppodium moet dan ook aan veel voorwaarden voldoen. De enige reële optie, de oude KRO-gebouwen aan de Emmastraat, strandde op veel weerstand vanuit de buurt. De Vorstin is daardoor nu een organisatie zonder huis. Het lijkt niet realistisch om van deze route nu wel veel heil te verwachten.
De laatste mogelijkheid was het grommend bijpassen van de 2,5 miljoen. Dat zou grotendeels betaald kunnen worden uit de nog openstaande reserve voor culturele voorzieningen (ongeveer 2 miljoen). Hoewel al duidelijk was dat dit geld aan cultuur zou worden uitgegeven, is het zeer pijnlijk om dat op deze manier te moeten doen. Er is natuurlijk niemand in de gemeenteraad, of daarbuiten, die graag zoveel meer geld uitgeeft dan vooraf gedacht. 
Deze laatste optie kent echter niet de nadelen en de onzekerheid die de eerste twee opties wel kennen. De keuze leidt niet tot verdere vertraging, de organisatie van de Vorstin heeft zekerheid, kortom: Hilversum heeft medio 2009 een prachtig nieuw poppodium. 

Uiteindelijk heeft de SP gekozen voor de minst slechte optie: nu 2,5 miljoen uittrekken.

U bent hier