h

SP pleit voor gratis museumdag

8 februari 2007

SP pleit voor gratis museumdag

De Hilversumse SP heeft tijdens de raadsvergadering van 7 februari samen met de VVD een motie ingediend om Museum Hilversum een of meer dagen per maand gratis toegankelijk te maken. Wethouder Erik Boog nam de motie over, zodat de Raad nu binnen drie maanden een voorstel krijgt om een bezoek aan Museum Hilversum gratis te maken.

Aanleiding voor de motie was het voorstel van het College van B&W om structureel 132.000 euro extra uit te trekken voor het museum. Dat geld is nodig om het uit 2004 stammende bedrijfsplan op een goede manier uit te voeren. De SP is van mening dat een museum dat zo leunt op gemeentelijke bijdragen (nu al komt meer dan 80% van de baten uit de gemeentepot) toegankelijker moet zijn voor het Hilversumse publiek dan nu het geval is. 

Woordvoerder Joep Meddens: “De gemeente geeft veel geld uit aan een mooi Museum. De SP vindt het erg belangrijk dat zoveel mogelijk Hilversummers dan ook van dat mooie museum gaan genieten. Door het bezoek een of meerdere dagen per maand gratis te maken hopen we de drempel om eens binnen te stappen te verlagen”. 

Een eerste stap om Museum Hilversum aantrekkelijker te maken voor Hilversummers is gratis toegang. De fractie meent dat die maatregel het makkelijker maakt om gewoon eens binnen te stappen in Museum Hilversum. Ook door meer nadruk te leggen op de verbondenheid met het Hilversums onderwijs kan Museum Hilversum toegankelijker gemaakt worden voor de Hilversummers. 

De samenwerking met de VVD is SP’er Meddens goed bevallen: “dat de SP en de VVD een gezamenlijke motie kunnen indienen is het beste bewijs dat cultuur voor iedereen moet zijn”. 

Bang dat alle bezoekers nu op gratis dagen zullen komen en het de rest van de tijd stil zal zijn in het museum is de SP niet. Voor toeristen en architectuurliefhebbers is de prijs immers een minder zwaarwegend argument dan voor de meeste bewoners van Hilversum. De partij verwacht dan ook dat door de maatregel naast het huidige publiek vooral veel nieuwe bezoekers hun weg naar het Museum zullen weten te vinden. 

Ook de financiële consequenties zijn te overzien. De inkomsten uit kaartverkoop belopen op dit moment slechts een klein deel van de totale begroting. Als dat bedrag gehalveerd wordt is er geen man overboord, meent de fractie. Wanneer blijkt dat het museum hoofdzakelijk gratis bezoekers trekt, kan eventueel overwogen worden de toegangsprijzen volledig af te schaffen. 

Op dit moment zijn de toegangsprijzen voor Museum Hilversum als volgt: standaardtarief 4 euro; senioren 3 euro; studenten en jongeren tot 18 jaar 2 euro; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis. 

Overigens, vorig jaar werd in de tweede kamer een motie van SP, PvdA en VVD aangenomen waarin de regering de opdracht krijgt de Rijksmusea gratis toegankelijk te maken. Die opdracht is nog niet uitgevoerd door het kabinet. 

De motie.

U bent hier