h

De verleiding

9 april 2007

De verleiding

 In het collegeprogramma staat dat dit college kiest voor een sociaal en solidair Hilversum en dat er extra wordt ingezet op de ondersteuning van de kwetsbaren in Hilversum. Afgelopen week heeft het college alweer duidelijk gemaakt dat dat geen loze belofte is.

De gemeente weet uit onderzoek dat steeds meer jongeren met schulden te maken krijgen. Mobiele telefoons, kleding, uitgaan, etc. Het kost allemaal veel geld. Jongeren geven vaak meer geld uit dan er binnenkomt. Veel ouders vragen zich af hoe ze daar mee om moeten aan. Omgaan met geld kan je natuurlijk leren, maar hoe doe je dat?
De gemeente wil armoede bestrijden, onder andere door het voorkomen van schulden. Scholen voor voortgezet onderwijs besteden vaak al aandacht aan dit onderwerp. SP wethouder Karin Walters heeft de scholen nu een aanbod gedaan om dat nog beter te kunnen doen door gebruik te maken van schooltheater.
KlasseKunt en het NIBUD hebben een voorstelling gemaakt met de naam 'de Verleiding'. Het is een voorstelling die jongeren stimuleert om bewust om te gaan met geld. Op een vrolijke manier worden jongeren uitgedaagd om na te denken voor ze geld uit geven. Aan jongeren wordt in dit stuk duidelijk gemaakt dat het uitgeven van geld gevolgen heeft.

Wethouder Karin Walters zal ergens de komende weken ook zelf één van de voorstellingen bezoeken. Tot de zomervakantie wordt De Verleiding 19 keer opgevoerd op verschillende scholen.

U bent hier