h

Omroep Hilversum

22 oktober 2007

Omroep Hilversum

Afgelopen donderdag werd het door Pieter Landman geschreven rapport over de lokale omroep gepresenteerd aan de commissie economie van de Hilversumse gemeenteraad. Het was geen vrolijk rapport. Heel kort samengevat komt het er op neer dat de heer Landman er geen vertrouwen in heeft dat het ooit nog goed gaat komen met Omroep Hilversum. Zijn advies is om er zo snel mogelijk mee te stoppen en een nieuwe omroep een kans te geven.

Er is de laatste tijd veel kritiek op omroep Hilversum, die kritiek, ook verwoord in het rapport, komt er op neer dat de uitzendingen amateuristisch zijn, dat de bedrijfsvoering slecht is, dat niemand journalistieke principes bewaakt en dat er een flinke schuld ( meer dan drie ton) is. Op 22 november moet de commissie uiteindelijk een besluit nemen over omroep Hilversum.
De SP is er nog niet uit. 

Amateuristisch
Een veel gehoorde klacht is dat de programma’s amateuristisch en onprofessioneel zijn. Ook in het rapport word dat genoemd. Een lastige kwalificatie, want hoe beoordeel je dat nou precies. Toch gaf de heer Landman wat ons betreft een paar sterke voorbeelden van wat je daar onder kunt verstaan. De berichtgeving over zijn rapport bijvoorbeeld vond hij erg slecht. Ook het feit dat Omroep Hilversum nauwelijks in staat is om lokale gebeurtenissen snel en vakkundig in beeld te brengen noemt hij als probleem. Als voorbeeld wordt de brand op het Langgewenst genoemd. Wij weten nog wel wat voorbeelden, maar daar gaat het ons eerlijk gezegd niet om. Wij vinden het feit dat het bestuur van Omroep Hilversum die kritiek afdoet als borrelpraat veel zorgwekkender. Je moet naar kritiek willen luisteren om er iets van te leren. Dat lijkt niet het geval te zijn. Dat is, we zeiden het al, zorgwekkend. Trouwens, ook een beetje gek is dat geen mens weet hoeveel mensen er eigenlijk naar die omroep kijken. Laat staan wat ze er inhoudelijk van vinden. Wordt het geen tijd voor een onafhankelijk onderzoek naar de kijk- en waarderingscijfers van onze lokale omroep? 

Slechte bedrijfsvoering
De heer Landman komt tot de conclusies dat de bedrijfsvoering slecht is. Er wordt niet voldoende nagedacht over het genereren van meer geld en de directie is niet in staat om mensen te motiveren. Voor wat betreft het financiële aspect is de accountant, die elk jaar de boeken controleert, het niet met meneer Landman eens. Die ziet geen probleem in dat deel van de bedrijfsvoering. Een verklaring voor dat verschil van inzicht kan de heer Landman niet geven. Als het gaat om motivatie van medewerkers, dan is de beste manier volgens mij om dat maar eens aan de medewerkers te vragen. Dat is niet gebeurd. Ik kan die kritiek dus niet op de juiste waarde inschatten. We zullen als SP binnenkort zelf proberen met de medewerkers te praten om meer helderheid over dit aspect te krijgen. 

Journalistieke principes
Een belangrijk punt, want daar gaat het eigenlijk een beetje over de inhoud en daar kan je dus iets van de kwalificatie “amateuristisch” mee onderbouwen. De heer Landman stelt dat er geen enkele controle is op die belangrijke journalistieke principes.Ik heb bestuur en directie van Omroep Hilversum nog niet horen zeggen dat ze het daarover met Landman oneens zijn. Daar zou dus wel eens een probleem kunnen zitten. 

Schuld
Er is een schuld van drie ton (aan de KRO), dat betwist niemand. Onduidelijk is echter hoe “erg” de KRO dat vindt en op welk moment die schuld moet zijn afgelost. Het is dus erg onduidelijk hoe groot dat probleem precies is. Wij krijgen daar als raadsleden verschillende signalen over. De heer Landman beschouwt dat als het belangrijkste probleem van Omroep Hilversum. De directie erkent het probleem maar zegt dat oplossingen (met de KRO) heel goed mogelijk zijn. De KRO houdt ondertussen zijn mond. Hoe zit het nou? 

Hoe nu verder?
De SP vindt het belangrijk dat we niet alleen overOmroep Hilversum praten, maar ook met Omroep Hilversum. We hebben daar al eerder voor gepleit. Wij vinden het echt niet kunnen dat wij straks drie avonden over die club hebben zitten praten en dat ze zelf 2x5 minuten het woord hebben mogen voeren. Gelukkig is dat idee nu over genomen en komt er een gesprek tussen de commissieleden, de wethouder en de directie en bestuur van Omroep Hilversum. Dat wordt wat ons betreft hoog tijd. Ook zullen we als SP fractie proberen in gesprek te raken met de medewerkers om te horen hoe zij tegen de problemen aankijken. 

Wat voor ons ook zwaar weegt, is het feit dat wij als gemeente jarenlang subsidie hebben gegeven, zonder feitelijke eisen te stellen. We hebben niet gevraagd om bedrijfsplannen of wat dan ook. Tot een half jaar geleden, toen moest het in eens anders, maar hoe, dat wist niemand. De omroep moest in ieder geval maar een bedrijfsplan schrijven. Dat kwam er, en ik was er eerlijk gezegd niet van ondersteboven. Daarover had volgens ons uitvoerig gesproken moeten worden. Dan had de raad aan Omroep Hilversum duidelijk kunnen maken wat onze verwachtingen waren en had de omroep kunnen zeggen of en hoe ze aan die verwachtingen kon voldoen. Dat is niet zo gelopen. Er kwam een onderzoek door de heer Landman en die concludeert dat het zinloos is om de omroep voort te laten bestaan. Dat gaat wel erg snel. Het klinkt alsof je baas voor het eerst in tien jaar een functioneringsgesprek met je voert en dan tegen je zegt dat hij erg ontevreden is en dat het een goed idee is dat je een andere baan gaat zoeken. 

Wij hebben ons standpunt nog niet bepaald. We wachten de gesprekken deze maand af en zullen op basis daarvan een besluit nemen. Onze zorgen zijn sinds donderdagavond wel toegenomen. We vinden het echt heel slecht dat de omroep de kritiek voor een belangrijk deel niet inhoudelijk bestrijd, maar gewoon zegt dat het niet waar is.

U bent hier