h

ONDERNEMEN

12 augustus 2013

Sloop publieke omroep moet stoppen

De SP steunt de Publieke Omroepen en haar medewerkers in de acties tegen vergaande bezuinigingen op de omroepen. De SP is van mening dat de omroepen niet commercieel moeten produceren omdat dit niet te rijmen valt met de publieke taak. Daarnaast kosten deze bezuinigingen aankomend jaar vele honderden mensen hun baan.

Lees verder
30 april 2013

Jeugdcultuurfonds moet er komen!

Eind 2011 stelde de gemeenteraad van Hilversum de “visie op cultuur” vast. De raad had toen plannen om in regionaal verband een jeugdcultuurfonds op te richten. De visie beschreef cultuureducatie als een speerpunt. Maar al wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, heeft niet geleid tot de oprichting van een lokaal of regionaal jeugdcultuurfonds. De SP is een warm pleitbezorger van een jeugdcultuurfonds en dus vroegen we, in de raadsdiscussies van april, zowel aan de wethouder Jeugd als de wethouder Cultuur om een beetje haast te maken met de oprichting van een jeugdcultuurfonds. Het kan toch niet zo zijn dat we het over de noodzaak eens zijn maar het meer dan twee jaar gaat duren voordat het er is of dat het helemaal niet komt. Kinderen kunnen ermee geholpen worden.

Lees verder
21 februari 2013

Raad roept VARA en BNN op: Blijf in Hilversum!

De SP heeft een raadsoproep aan de directies van VARA en BNN om in Hilversum te blijven mee ondertekent. Wij zien VARA en BNN graag in onze mediadstad blijven. Enerzijds vanwege de werkgelegenheid en de afstand voor huidige werknemers, maar ook omdat wij denken dat er geschikte plekken in Hilversum zijn waar ze terecht kunnen én omdat ze als publieke omroep gewoon in Hilversum thuis horen. Noem het cultuurhistorisch erfgoed. Het wachten is nu op het definitieve besluit van de directies. De volledige oproep van de gemeenteraad hebben we hier op onze site staan.

Lees verder
31 december 2012

Jan Marijnissen in Hilversum

Op woensdag 30 januari om 19.30 uur is Jan Marijnissen te gast in Hilversum en wel in ons eigen Filmtheater. Hij zal daar in gesprek gaan met Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur. Klamer en Marijnissen zullen proberen antwoorden te vinden op de vraag;
Wat verstaan wij onder een "goede samenleving"?
Bent u benieuwd naar de gedachten?
U kan erbij zijn!
Reserveer nu uw kaartjes via het Filmtheater Hilversum!

Lees verder
17 december 2012

Emile Roemer start Metropolenmeldpunt

Als gevolg van het voornemen van het kabinet te bezuinigen op het Muziekcentrum van de Omroep is het voortbestaan van het Metropole Orkest uiterst onzeker geworden. Daarom is de SP een metropolenmeldpunt gestart en stuurde de gemeente Hilversum een brandbrief aan de Tweede Kamer.
Maar niet alleen het Metropole Orkest wordt getroffen door de bezuinigingsdrang van deze regering. ook de Muziekbibliotheek van de omroepen van de omroepen en het Mediafonds worden getroffen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier