h

Emile Roemer start Metropolenmeldpunt

17 december 2012

Emile Roemer start Metropolenmeldpunt

Als gevolg van het voornemen van het kabinet te bezuinigen op het Muziekcentrum van de Omroep is het voortbestaan van het Metropole Orkest uiterst onzeker geworden. Daarom is de SP een metropolenmeldpunt gestart en stuurde de gemeente Hilversum een brandbrief aan de Tweede Kamer.
Maar niet alleen het Metropole Orkest wordt getroffen door de bezuinigingsdrang van deze regering. ook de Muziekbibliotheek van de omroepen van de omroepen en het Mediafonds worden getroffen.

Steun het Metropole Orkest
Het Metropole Orkest is in 1945 opgericht en is alom gewaardeerd. Het orkest speelt onder andere pop, jazz, chansons, cabaret, film- en wereldmuziek. Het orkest is onderscheiden met een Oscar en meerderde Grammies. Het zou zonde zijn als dit Orkest door de bezuinigingsdrang van dit kabinet ten onder gaat.

Daarom: Steun het Metropole Orkest! 
Het zou doodzonde zijn als 68 jaar fantastische muziekgeschiedenis met een pennenstreek wordt beëindigd. Op de speciaal aangemaakte facbookpaginavindt u een korte impressie van de ontelbare groten der muziekwereld die het podium mochten delen met het befaamde Metropole Orkest. Doe mee en laat op de facebookpagina weten dat jij het Metropole Orkest steunt. Plaats je dierbare herinneringen aan het Metropole Orkest (foto, video of tekst) of steek ze gewoon een hart onder de riem. 

Gemeente Hilversum stuurt Tweede Kamer een brief over het Metropole Orkest

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Metropole Orkest

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,

Wij breken graag een lans voor het Metropole Orkest.

Als gevolg van het voornemen van het kabinet te bezuinigen op het Muziekcentrum van de Omroep is het voortbestaan van het Metropole Orkest uiterst onzeker geworden. Het eventueel verdwijnen van het Metropole Orkest zou diep betreurenswaardig zijn omdat het van grote waarde is voor de Nederlandse muziekcultuur en van onbetwistbaar zeer hoge kwaliteit.

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van 29 oktober is over kunst en cultuur onder meer het volgende opgenomen:

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Nederland heeft een naam hoog te houden in kunst en cultuur. Nederlandse ontwerpers, modemakers, dj’s en architecten veroveren de wereld. Beeldende kunst, dans, opera en musicals trekken een groot publiek. Instellingen en kunstenaars ontpoppen zich als cultureel ondernemer en boren nieuw publiek en nieuwe middelen aan. Het overheidsbeleid richt zich vooral op een sterke basisinfrastructuur, talentontwikkeling en internationale bekendheid van onze topkunst.We ondersteunen en stimuleren cultureel ondernemerschap en nieuwe financieringsvormen.

Waar de kwaliteit van het Metropole Orkest klaarblijkelijk onomstreden is (het orkest kan zijn naam al decennialang zeer hoog houden), bestaan er kennelijk op dit moment nog aarzelingen bij het ondernemend vermogen. Welnu, als er dan toch bruggen geslagen gaan worden, dan mag er ook één geslagen worden tussen heden en toekomst van het Metropole Orkest. Dat zou kunnen door het Metropole Orkest in een overgangsperiode in staat te stellen te verzelfstandigen. Het Metropole Orkest kan dan evolueren van een omroep-gerelateerde instelling naar een eigenstandige culturele instelling dat zich een plaats kan verwerven in de basisinfrastructuur. Het kan laten zien of en hoe het in staat is binnen nieuwe randvoorwaarden cultureel ondernemerschap te tonen. Van het kabinet mag dan gevraagd worden deze ontwikkeling te ondersteunen en te stimuleren.Tegelijk kan het kabinet in die overgangsperiode via de gebruikelijke afwegingen de plaats van het Metropole Orkest in de basisinfrastructuur nader bepalen.

Wij verzoeken u bovenstaande bij uw besluitvorming te betrekken.

Een afschrift van deze brief sturen wij aan de staatssecretaris van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap.

Pieter Broertjes, Burgemeester Hilversum
Jan Rensen, Wethouder media 
Eric van der Want, Wethouder cultuur

Ook bedreigd! De Muziekbibliotheek
De mogelijke sluiting van de Muziekbibliotheek als gevolg van de bezuinigingen heeft ernstige gevolgen voor een van de kerntaken van de omroepen: het brengen van kunst en cultuur. De Muziekbibliotheek heeft als taak onder meer het beschikbaar stellen van muziekwerken en informatie daarover aan de omroepensembles, de samenstellers van de omroepseries en aan medewerkers van de publieke omroep, met name Radio 4. Daarnaast is een belangrijke taak het beheren en toegankelijk houden van de in de afgelopen 85 jaar opgebouwde omroepcollecties.

Laat je reactie achter op de website van het Muziek Centrum van de Omroep

 

U bent hier