h

Geef het zwembad in Kerkelanden een kans

6 februari 2018

Geef het zwembad in Kerkelanden een kans

Foto: Shiva de Winter

Op het industrietrein Kerkelanden staat al een tijdje een gebouw leeg.  Ondernemer Shiva de Winter heeft er nu het plan om er een instructiezwembad  te vestigen. Hij heeft het geld. Hij heeft een locatie. Hij heeft kennis van zaken Enige probleem: de gemeente heeft er geen zin an.

Het zwembad kan een mooie maatschappelijk functie vervullen voor Hilversum. Kinderen kunnen er leren zwemmen, en voor veel anderen is het een prettige afleiding en een leuke wijze om in beweging te zijn. En er is steun van de bewoners,.

De gemeente wil het echter niet. Volgens hen zijn er problemen met de verkeersveiligheid, en zorgt het voor veel parkeerdruk. Dat is nogal een verbazende conclusie. 

Los van dat het met de verkeersdruk wel mee zal gaan vallen - het is een bedrijventerrein, ingericht op het afhandelen van verkeer -  wordt er ook nogal selectief met die regeltjes omgesprongen.

Bij de vestiging van de McDonalds aan de Vreelandse weg - tegen de wil van de buurt in - was verkeersveiligheid geen enkel issue. Bij de vestiging van een trampolinepark in de Clemenskerk tekende de buurt protest aan vanwege o.a. d e parkeerdruk - maar de gemeente veegde die bezwaren van tafel.

Bij commerciële, goed boerende bedrijven doet de verkeersdruk er dus niet toe - maar bij het invullen van een maatschappelijke functie die mensen wél in hun buurt willen hebben gaan alle remmen erop. Wellicht spelen er andere belangen?

Wat de SP betreft geven we de ondernemer wél groen licht. 

Er zijn, natuurlijk, wel een paar randvoorwaarden te stellen. De ondernemer moet de plannen met de buurt afstemmen, en  het zwembad moet vooral veilig zijn. Het moet wel aan alle veiligheidsvoorschriften voldoen. Dat is in het huidige pand nog niet het geval. Er zullen aanpassingen nodig zijn - afgaande op de instructies van o.a. de brandweer. De plannen daarvoor liggen er echter al, dus er lijkt wat dat betreft geen belemmering te zijn.

De SP wil graag een mooie maatschappelijke functie in Kerkelanden. Daar winnen we allemaal mee.

Op https://zwembadkerkelanden.petities.nl/ is een petitie gestart waar je steun kan verlenen aan dat initiatief. Wij hebben het al getekend.

Nu de wethouder nog.

 

U bent hier