h

Citymarketing

Er moet geen geld meer naar citymarketing. De SP is niet tegen het promoten van de stad, maar vindt dat prioriteit moet gaan naar ander zaken: zorg, welzijn, klimaat, en betaalbaar wonen. We zijn blij met extra bedrijvigheid, zeker als het werkgelegenheid oplevert. We moeten echter niet proberen te wedijveren met Utrecht en Amsterdam, maar een eigen visie ontwikkelen, waarbij niet in eerste instantie de aandacht moet gaan naar de vestiging van grote bedrijven.
 

U bent hier