h

ONDERNEMEN

Citymarketing

Er moet geen geld meer naar citymarketing. De SP is niet tegen het promoten van de stad, maar vindt dat prioriteit moet gaan naar ander zaken: zorg, welzijn, klimaat, en betaalbaar wonen. We zijn blij met extra bedrijvigheid, zeker als het werkgelegenheid oplevert. We moeten echter niet proberen te wedijveren met Utrecht en Amsterdam, maar een eigen visie ontwikkelen, waarbij niet in eerste instantie de aandacht moet gaan naar de vestiging van grote bedrijven.
 

Lees verder

Winkeltijden

De SP-Hilversum wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn. Extra koopzondagen bevoordelen het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine middenstanders. Gebleken is dat voor de kleine middenstander en zelfstandigen extra koopzondagen nauwelijks leiden tot meer omzet, maar winkeliers wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen.

Lees verder

Culturele voorzieningen

Naast de Hilversumse hoofdthema's, media, muziek en architectuur, moeten we de beeldende kunstsector in Hilversum koesteren en het cultuur aanbod wat we hebben zichtbaarder maken. De openbare ruimte kan worden opgefraaid met kleine kunstprojectjes en meer groen, bijvoorbeeld op de gevels.

Lees verder

Midden- en kleinbedrijf

Het MKB is de banenmotor. SP-Hilversum wil lokale bedrijven, o.a. op het gebied van creatieve industrie, stimuleren om zich te vestigen in (aanloopstraten) van het dorpscentrum. Het MKB heeft bruisende plekken nodig waar ze kunnen groeien. 

Lees verder

Pleinen

Het marktplein en stationsplein worden heringericht met veel groen. De sfeer op de Kerkbrink en de Groest kan levendiger worden door de identiteit te versterken met horeca en terrassen. Onderzocht wordt of het Herenplein omgevormd kan worden tot cultuurplein. 

Lees verder

Stadsfonds

Bedrijven in Hilversum betalen een lager OZB tarief dan gemiddeld. Alle OZB betalers van niet - woniningen doen een bijdrage in het stadsfonds. Voor grote bedrijven mag de bijdrage stijgen. Voor kleine bedrijven stijgt de bijdrage niet. 

Lees verder

Zorgpark

Een voorspoedige ontwikkeling van zorgpark Monikkenberg, incl. huisartsenpost, 24-uurs apotheek, eerste hulp, kraamkliniek, revalidatiecentrum, aangepaste betaalbare zorgwoningen, en betaalbare woningen voor het personeel.

Lees verder

Vestigingsklimaat

De huurprijzen voor startups en het MKB zijn te hoog. Hilversum heeft meer bruisende creatieve bedrijfsgebouwen nodig met een duidelijke signatuur waar kunstenaars, industrieel ontwerpers en creatieve bedrijven kunnen starten. Juist kleine, creatieve bedrijven zijn een krachtige banenmotor.

Lees verder

Lokaal ondernemen

SP-Hilversum wil dat Hilversum strategisch investeert in de creatieve industrie bestaand uit de media en entertainment­industrie, kunsten, cultureel erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening om werkloosheid en kantorenleegstand tegen te gaan.

Lees verder

Creatieve industrie

De banenmotor van de Hilversumse economie is de creatieve industrie bestaand uit de media en entertainment­industrie, kunsten en cultureel erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening. De gemeente Hilversum moet zelf een strategie kiezen om de creatieve industrie aan te jagen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier