h

Hogere vergoeding voor vluchtelingenopvang

4 december 2015

Hogere vergoeding voor vluchtelingenopvang

De opvang van vluchtelingen in de regio Gooi en Vechtstreek komt langzaam op gang. Niet alles gaat op dit moment nog soepel – er is enige onrust geweest onder vrijwilligers en de grootschalige opvang waar de gemeente eerst op inzette gaat niet door.

De SP-Hilversum steunt de opvang van vluchtelingen, maar vindt dat de kwaliteit van die opvang goed en afdoende moet zijn. Om dat te controleren zou de gemeente onafhankelijke rapporteurs moeten inzetten.

Er moet verder goed gekeken worden wat er voor de opvang nodig is, en gericht gezocht worden naar vrijwilligers. Dit voorkomt dat mensen zich in het wilde weg aanmelden en dan teleurgesteld worden omdat er te weinig te doen is (kortom: vraag gericht werken).

De SP-Hilversum was wel bezorgd over de ondersteuning die de gemeenten oorspronkelijk kregen van de rijksoverheid bij de opvang van vluchtelingen.  Het rijk vergoedde 40 euro per persoon per dag, maar de kosten bedragen 100 euro.

Het rijk heeft tenminste 700 miljoen en de SP-Hilversum vond dat daar best wat meer van naar de gemeenten mocht.

Sharon Gesthuizen vroeg daarop in de Tweede Kamer de staatsecretaris de vergoeding per vluchteling te verhogen. De vergoeding gaat nu, met terugwerkende kracht, naar 100 euro per persoon per nacht.

Burgemeester Broertjes zei blij te zijn met de verhoging.

U bent hier