h

SP levert ideeën aan College 

25 april 2024

SP levert ideeën aan College 

Foto: Bianca Verweij / sp

Het College liet vorige week weten steun te willen zoeken bij de oppositie, waaronder de SP. Zou de SP het College (HvH-VVD-GrL-CDA) kunnen steunen en wat zou de SP dan willen veranderen? Wie het beleid en de uitvoering daarvan door het College met een positieve insteek bekijkt, ziet dat er ontzettend veel kansen voor verbetering liggen. De SP wil daar graag gebruik van maken. Lees hier onze ideeen.

Wonen
Voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden alle partijen - ook de Collegepartijen dus - het over betaalbaar
wonen. Voor de laatste landelijke verkiezingen hadden alle partijen het over bestaanszekerheid, waar een geschikte en betaalbare woning een belangrijk onderdeel van is. Heel erg logisch, voor heel veel Hilversummers is dit superbelangrijk. Dit College bouwt meer sociale huurwoningen dan het College daarvoor. Maar dat is nog altijd ruim onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Men weet dus ergens wel wat eigenlijk moet (meer en betaalbaar!), de SP geeft graag een duwtje in de goede richting. 

Wij weten dat op het Arenapark zelfs binnen de afgesproken bouwhoogte 100 extra sociale huurwoningen kunnen worden gerealiseerd. En misschien is er wel meer mogelijk. De SP is er ook voor om de grond direct naast het Mediapark te bebouwen. Door in mogelijkheden te denken kunnen we meer Hilversummers aan een fijne en betaalbare woning helpen. Door gerichte maatregelen kunnen we ook thuisloze jongeren helpen: De SP ziet graag dat ook de gemeente Hilversum aan de slag gaat met de aanpak van Stichting Het Bouwdepot. Deze aanpak helpt de jongeren en voorkomt een beroep op langdurige, duurdere trajecten. 

Zorg
De weth
ouder Maatschappelijke Ondersteuning was als raadslid een bevlogen pleitbezorger van goede voorzieningen bij de mensen thuis en in de buurt. Aan zijn bedoelingen twijfelt de SP niet, maar het College kiest ervoor om dagbesteding die voor mensen werkt te vervangen door niet geteste algemene oplossingen. Op hulp bij het huishouden moeten mensen nog altijd weken wachten, als het al beschikbaar is. Dat soort dingen lijkt op korte termijn goedkoper, maar kost op de lange duur alleen maar geld als mensen een zwaardere voorziening nodig hebben of niet meer zelfstandig kunnen wonen. De SP denkt dat er meer mogelijk is. 

Door de indicatie dagbesteding licht en de daarbij behorende dagbestedingsplaatsen weer terug te brengen helpen we mensen en voorkomen we duurdere oplossingen. Een taskforce Hulp bij het Huishouden moet bekijken hoe we weer meer mensen in deze vorm van zorg aan het werk kunnen krijgen. Als de gemeente dit in eigen beheer neemt kan een groter deel van het geld bij de werknemers in deze zorg komen. Het moet normaal zijn om te kunnen rondkomen van werk als zorghulp bij het huishouden. 

Waar voorzieningen die passen bij mensen worden gestopt en vervangen door een algemene voorziening moet steeds de vraag worden gesteld: kan deze groep wel terecht in een voorziening voor iedereen? Werkt dat ook 

voor de mensen die al in die voorziening zaten? Mensen van een specifieke dagbesteding naar bijvoorbeeld een algemene koffieochtend voor de buurt sturen kan leuke gesprekken opleveren. Maar het kan ook betekenen dat ouderen zich niet meer prettig voelen op die buurtbijeenkomst omdat er nu mensen bij komen die eigenlijk meer zorg en begeleiding nodig hebben. Als je daar geen oog voor hebt, kan er een hoop mislopen. De SP kent de mensen en de buurten en wil graag op een praktische manier meehelpen om nieuwe keuzes te laten werken en bestaande oplossingen die gewoon goed werken te blijven ondersteunen. 

Geduperden toeslagenaffaire
Er zijn nog tal van zaken waar we beter kunnen doen voor Hilversum en de Hilversummers.
We moeten Hilversumse toeslagenouders veel beter helpen. Het zou helpen als iemand in het College zich persoonlijk verbonden voelt met deze groep. Er kan met de huidige regels namelijk al veel meer dan we nu doen. 

Nieuwe sporthal in Oost
We zouden graag zien dat er alsnog serieus wordt gekeken naar een nieuwe sporthal in Oost.
We moeten eerlijk kijken naar de hoeveelheid grote bouwprojecten: hoe kunnen we die tot een succes maken voor Hilversum zonder dat het ons boven het hoofd groeit? We lopen aan de grens van wat kan en we moeten of meer hulp inschakelen of projecten later gaan doen. 

Heropenen gesprek parkeerbeleid
De SP zou het toejuichen als de gemeente alsnog bereid zou zijn het gesprek aan te gaan met buurten over het parkeerbeleid. In die gesprekken moet je bereid zijn keuzes voor de betreffende wijk ter discussie te stellen.

Welke keuze ook wordt gemaakt, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Maar meer contact met de bewoners die het betreft zorgt hopelijk voor meer begrip. 

Het is zo maar een greep uit verbeterplannen die de SP heeft. 

Het zal niemand verbazen dat de nadruk ligt op betaalbaar wonen, goede en goed betaalde zorg en het gesprek aangaan met Hilversummers. 

Deze punten heeft de SP ook steeds naar voren gebracht bij de bespreking van het Collegeprogramma en de voorjaarsnota’s en begrotingen die daarop zijn gevolgd. En waar deze plannen vandaan kwamen zijn er meer. We komen daar graag mee in de twee jaar die deze raadsperiode nog duurt. Als het College onze plannen wil omarmen, dan is de SP graag bereid het College daarin op alle mogelijke manieren te steunen. En we sturen ook graag een vrouw of man die mee kan helpen de plannen te verwezenlijken en die er op enthousiaste wijze voor kan zorgen dat het SP geluid ook weer in het college te horen zal zijn.

 

Reactie toevoegen

U bent hier