h

GEMEENTEBESTUUR

7 maart 2016

WOB verzoek kan eenvoudiger?

SP-Hilversum is voor het moderniseren van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Elke inwoner in Nederland heeft recht op informatie van de overheid.

Lees verder
12 februari 2016

Bindende afspraken sociale woningbouw

SP-Hilversum dringt aan op het bouwen van meer sociale huurwoningen. In de komende maanden werkt de gemeente aan een 'woonvisie'. 

Lees verder

Aandacht vragen voor het leefbaarheidsgat

SP-Hilversum stelt vast dat gemeenten en organisaties gebukt gaan onder enorme bezuinigingen. Beleidsmakers gaan klein en veilig op de kerntaken zitten. Bewoners moeten het zelf maar oplossen.

De inwoners moeten meer regelen omdat anderen zich terugtrekken, voornamelijk wegens bezuinigingen. We zeggen tegen mensen dat ze langer thuis moeten wonen, maar we bezuinigen op de thuiszorg. 

Lees verder

Hilversummers het recht om de gemeente uit te dagen

De SP heeft met succes gepleit voor de invoering van het Right to Challenge en wil hiermee eigenaarschap en zeggenschap teruggeven aan de Hilversummers. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben inwoners het recht om de gemeente uit te dagen.Lees verder

Meebesturen in Hilversum werpt vruchten af

Op zaterdag 29 augustus is er een profiel van de SP Hilversum in de Gooi en Eemlander gepubliceerd. Tijdens het eerste jaar in het College is de SP Hilversum er in geslaagd om op belangrijke punten een meerderheid te vormen en toezeggingen van de wethouders te krijgen.

Lees verder

SP Wethouder Klamer opent nieuw Sociaal Plein

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van het werk, zorg en jeugd. SP Hilversum heeft met succes gepleit voor een centrale plek voor alle hulpvragen en ondersteuning.Lees verder
9 maart 2015

burgerinitiatief parlementaire enquete invoering euro

Foto: Sp / Sp

Hoe kan het dat regeringsleiders in 1991 een beslissing namen over een gemeenschappelijke munt tegen deskundig advies in? Wie is verantwoordelijk voor de invoering van een munt die in het leven gehouden moet worden ten koste van grote werkloosheid en armoede en op ondemocratische wijze? De euro was een slecht idee, zo heeft de SP van het begin af duidelijk gemaakt. De SP krijgt helaas steeds meer gelijk. Als econoom steunt Arjo Klamer het burgerinitiatief. Wie volgt?

Lees verder
5 augustus 2014

De ambities van SP-wethouder Arjo Klamer

Sinds 7 mei is Arjo Klamer voor de SP wethouder Sociale Zaken en Participatie in Hilversum. Hij heeft ook Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid en Beroepsonderwijs in zijn portefeuille en is 2de wethouder wijkzaken. Hij werd de politiek en het Hilversums college ingezogen, zoals hij het zelf noemt.  Hij blijft doceren aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam, waar hij hoogleraar culturele economie is. Klamer heeft verschillende boeken geschreven, publiceert wetenschappelijke artikelen en schrijft geregeld artikelen in diverse dagbladen. Zijn meest recente boek is ‘De euro valt! En wat dan?’

Lees verder
15 maart 2014

Hoezo Gooistad?

Misschien wel de belangrijkste inzet van de huidige verkiezingen is, of zou moeten zijn, of we Hilversum willen opheffen om op te gaan in Gooistad, samen met Muiden, Naarden en Bussum. Arjo klamer vraagt zich af:
Hoeveel Hilversummers zouden daar voor zijn?

Lees verder
14 maart 2004

Wordt Hilversum socialer?

De SP Hilversum heeft zich vanaf het begin (half 2003) ingezet voor en socialer en rechtvaardiger Hilversum. Wij vinden dat er in Hilversum verkeerde keuzes worden gemaakt. Het gaat in de gemeenteraad te vaak over grote geldverslindende projecten. Als het gaat om investeren in de sociale infrastructuur (scholen, bibliotheken, buurthuizen, voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, etc) dan horen we daar meestal alleen iets over als er op bezuinigd moet worden. Wij zijn sinds vorige zomer aan het roepen dat dat anders moet en anders kan. Omdat je niet alleen maar moet roepen, zijn we ook echt aan het werk gegaan. Zo hebben we een zeer succesvolle aktie gevoerd rond de WVG, steunen we het comité Geen Heiweg, zijn we bij verpleeg- en verzorgingstehuizen in Hilversum aan de deur geweest om bewoners en werkers te vragen naar hun ervaringen in de zorg, hebben wij aktie gevoerd tegen de invoering van de lokettarieven bij de spoorwegen, steunen we de bibliotheek in hun actie tegen de voorgenomen bezuinigingen en meer van dat soort onderwerpen.
Nou hadden we natuurlijk niet de verwachting dat onze inzet in een paar maanden tot grote veranderingen zouden leiden, dat zou al te mooi zijn. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier