h

WOB verzoek kan eenvoudiger?

7 maart 2016

WOB verzoek kan eenvoudiger?

SP-Hilversum is voor het moderniseren van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Elke inwoner in Nederland heeft recht op informatie van de overheid.

 

 

De Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zegt dat informatie van de overheid altijd openbaar moet zijn, behalve als de wet zegt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Veel informatie is via het web of de leeskamer van het gemeentehuis te vinden.

Als dat niet zo is, kan je een Wob-verzoek indienen. Daarin vraag je specifieke informatie openbaar te maken.

Zo'n verzoek moet voldoen aan een paar eisen:

  • het moet over een specifieke informatie vraag gaan, die over een overheidszaak gaat
  • de informatie moet vastgelegd zijn (er moet bv. een verslag zijn).
  • de overheid moet de informatie in bezit hebben

Als het verzoek wordt ingewilligd, wordt de informatie meteen voor iedereen beschikbaar.

Een verzoek kan overigens worden geweigerd - bijvoorbeeld als het om persoonsgegevens gaat of de veiligheid schaadt.

Normaal is een Wob-verzoek gratis. Je kan de openbaar gemaakte documenten in het gemeentehuis inzien.

Als je ze echter wil meenemen (of opgestuurd wil krijgen), zitten er kosten aan. De gemeente kopieert de documenten voor je maar rekent 60 eurocent per velletje. Dat is een behoorlijk bedrag als je een document van 100 pagina's opvraagt.

Dit werd duidelijk nadat de facebook club ‘Liever Iets Minder Vluchtelingen in Hilversum’ zo'n 3000 pagina's aan documenten had opgevraagd. Er was als snel commotie over.

Het gaat wat ver om te zeggen dat de inwoners 'belazerd' worden - zoals de facebook club recent riep. Je kan wel zeggen dat de regels over WOB verzoeken in Hilversum niet meer bij de tijd zijn.

De gemeente moet in staat zijn documenten digitaal te bewerken (bv om persoonsgegevens weg te lakken) en ook digitaal te versturen. Ook kunnen de kopieerkosten wellicht omlaag. 

De SP-Hilversum kan zich dan ook vinden in een oproep om de WOB te moderniseren, maar we waren niet zeker over het gedetailleerde voorstel dat via een motie tijdens de gemeenteraad van 27 januari werd ingediend. We vroegen dan ook in plaats daarvan aan het college om zelf een voorstel aan de raad te doen.

In maart komt dat voorstel naar de gemeenteraad.

U bent hier