h

Wordt Hilversum socialer?

14 maart 2004

Wordt Hilversum socialer?

De SP Hilversum heeft zich vanaf het begin (half 2003) ingezet voor en socialer en rechtvaardiger Hilversum. Wij vinden dat er in Hilversum verkeerde keuzes worden gemaakt. Het gaat in de gemeenteraad te vaak over grote geldverslindende projecten. Als het gaat om investeren in de sociale infrastructuur (scholen, bibliotheken, buurthuizen, voorzieningen voor ouderen en gehandicapten, etc) dan horen we daar meestal alleen iets over als er op bezuinigd moet worden. Wij zijn sinds vorige zomer aan het roepen dat dat anders moet en anders kan. Omdat je niet alleen maar moet roepen, zijn we ook echt aan het werk gegaan. Zo hebben we een zeer succesvolle aktie gevoerd rond de WVG, steunen we het comité Geen Heiweg, zijn we bij verpleeg- en verzorgingstehuizen in Hilversum aan de deur geweest om bewoners en werkers te vragen naar hun ervaringen in de zorg, hebben wij aktie gevoerd tegen de invoering van de lokettarieven bij de spoorwegen, steunen we de bibliotheek in hun actie tegen de voorgenomen bezuinigingen en meer van dat soort onderwerpen.
Nou hadden we natuurlijk niet de verwachting dat onze inzet in een paar maanden tot grote veranderingen zouden leiden, dat zou al te mooi zijn. Maar goed, alle kleine beetjes helpen. 

De laatste weken gebeurt er echter iets bijzonders. D66 zegt in een krantenartikel van een paar dagen geleden dat ze vinden dat het college verkeerde keuzes maakt. Er zou meer aandacht voor de sociale aspecten moeten zijn. GroenLinks schrijft in haar nieuwsbrief dat het in de gemeenteraad soms alleen maar over wegen en parkeren lijkt te gaan, maar dat er volgens hen ook zeker aandacht voor de “zachte sector” is en moet zijn. 

Wij delen dat optimisme van GroenLinks niet, maar zijn wel blij dat ook andere partijen in Hilversum inzien dat de sociale aspecten in het beleid van het Hilversumse college niet bepaald de boventoon voeren. Het kan natuurlijk toeval zijn, maar we denken toch dat onze inzet voor een socialer Hilversum in de afgelopen maanden de Hilversumse politiek een beetje zenuwachtig heeft gemaakt. Dat is een goed begin.

U bent hier