h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Huurders zijn naar verhouding teveel geld kwijt aan woonlasten. Duurzaam bouwen moet worden afgedwongen bij corporaties. We gaan afspraken maken om bestaande bouw beter te isoleren zodat energierekeningen voor huurders lager worden.

Discriminatie accepteren wij niet. Geweld tegen mensen vanwege afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, religie of overtuiging moet altijd door politie en justitie aangepakt worden. Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie worden aangepakt.

De SP-Hilversum zorgde voor een eerste start voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Daar moet op worden doorgepakt. Dieren verdienen een goede behandeling. We willen een mens- en diervriendelijke gemeente. Organisaties die zich bezighouden met vervoer, opvang en welzijn van dieren moeten goed samenwerken, en de gemeente moet hen daarbij ondersteunen.

SP-Hilversum wil dat huisuitzettingen van mensen met schulden voorkomen worden. Iedere euro die je in een dakloze investeert, krijg je drie keer terug in besparingen op zorg, politie en justitie. Niemand mag worden ontslagen uit een instelling zonder duidelijkheid over een (begeleide) woonplek.

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in 2020, en heel Hilversum in 2030. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. De SP wil de gemeente laten aansluiten bij de GreenDeal Zero Emissie (stadskernen emissievrij en geluid te beperken)

Toon ambitie. en beperk de lokale bouwregels die duurzaam bouwen belemmeren.  

Wij zijn geen voorstander van beschermde dorpsgezichten als dit leidt tot huurverhogingen en onredelijke extra regels die bijvoorbeeld duurzaamheidsmaatregelen in de weg staan.

Zorg en welzijn moet zo dicht mogelijk bij huis beschikbaar zijn. Dagbesteding wordt laagdrempelig in de wijken georganiseerd waarbij samenhang kan worden aangebracht tussen zorg en welzijn. 

U bent hier