h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Openbaar groen is een beeldbepalend element en van groot belang voor de directe leefomgeving. Buurtbeheer van openbaar groen wordt gestimuleerd en ondersteund. Buurten die het groen zelf willen onderhouden kunnen een budget krijgen hiervoor.

In iedere wijk zijn gezondheidscentra, zodat mensen zorg thuis kunnen organiseren. De ontwikkeling van woondienstencentra in wijken moet worden doorgezet. Zeker nu verzorgingshuizen sluiten.

De gemeente moet meer sturen op gemengde samenstelling van scholen. Sommige scholen hanteren een verborgen beleid om allochtonen te weren. De gemeente moet dat onderzoeken en maatregelen nemen.

Het gemeentebestuur bestuurt in dienst van het dorp en luistert naar Hilversummers. Zij ondersteunt inwoners en ondernemers die initiatieven nemen om Hilversum nog beter en socialer te maken. 

U bent hier