h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

SP-Hilversum wil een HilversumPas voor iedereen invoeren. Met de pas moet je korting kunnen krijgen bij de lokale MKB en vereniginigen. Ook moeten er op de pas aanvragen voor inkomensvoorzieningen gedaan kunnen worden. Verder moet de pas dienen als betaalpas, waarbij je vooraf zelf het inkomen kunnen verdelen en welk bedrag je vrij wil besteden.

Gemeente werkt samen met inwoners, (woningbouw) organisaties, bedrijfsleven en deskundigen om meer zonneenergie op te wekken. Voor het plaatsen van zonnecellen en het zuinig omgaan met energie is een duurzaamheidsfonds beschikbaar.

Gemeentelijke herindelingen leveren geen geld op maar kosten geld. Bovendien komt het bestuur verder van mensen af te staan. De SP is daarom tegen het fuseren van gemeenten tot één 'Gooistad'. Hilversum blijft Hilversum.

Over herindeling kan uberhaupt pas aan de orde zijn nadat de inwoners zich hierover heeft uitgesproken. De SP wil daarom éérst een raadplegend referendum onder de bevoling van Hilversum en de betrokken gemeenten. Pas daarna kan over herindeling worden gesproken.

Jongeren die rondhangen kunnen overlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat jongeren een eigen plek in de buurt hebben. Daar waar jongeren geen plek hebben gaat de gemeente met de jongeren in gesprek om met elkaar een oplossig te zoeken.

Instellingen voor hoger onderwijs stimuleren om zich in Hilversum te vestigen. Inzetten op media en creatieve industrie voor hoger onderwijs. Zonder hoger onderwijs kan Hilversum jonge creatievelingen niet binden. 

Inzetten op het tegengaan van huisuitzettingen en nutsafsluitingen om veel leed te voorkomen. Tijdige interventie van schuldhulpverlening. Afspraken maken met woningbouwcorporaties over hoe te handelen bij huurachterstand.

U bent hier