h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Mensen in nood moeten opgevangen worden. De komst van een groot aantal mensen vraagt veel, van de Hilversummers, van de gemeentemedewerkers, en van budgetten. Kleinschalige opvang verdeeld over de regio in leegstande gebouwen en Crailo.

In gang zetten slimme afvalscheiding en - verwerking. Opbrengsten reserveren in een duurzaamheidsfonds. Fonds geeft opbrengsten terug aan Hilversum in de vorm van energiebeparingsvoorzieningen of duurzame energieopwekking.

De huurprijzen voor startups en het MKB zijn te hoog. Hilversum heeft meer bruisende creatieve bedrijfsgebouwen nodig met een duidelijke signatuur waar kunstenaars, industrieel ontwerpers en creatieve bedrijven kunnen starten. Juist kleine, creatieve bedrijven zijn een krachtige banenmotor.

We waken ervoor dat vrijwilligersorganisaties die met inzet, liefde en toewijding zijn opgebouwd, ten onder gaan door de gedwongen inzet van ‘plichtwilligen’. Er komt een minimaal vastgestelde vergoeding voor vrijwilligerswerk, aanvullende begeleiding en scholing.

Door het scheiden van wonen en zorg komen verzorghuizen leeg te staan. Deze moeten worden gerenoveerd of omgebouwd zodat de woningen niet verloren gaan voor de woningmarkt.

Er komt betere voorlichting over de gevolgen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. Ouders worden aangesproken op de verantwoordelijkheid die zij hierin hebben.

Om ervoor te zorgen dat Hilversummers zich veiliger voelen, moeten met name verschillende locaties zoals het stations- en uitgaansgebied worden aanpakt. Ook de inzet van menselijk toezicht moet bijdragen aan een veiliger gevoel.

De Vorstin is een aanwinst voor Hilversum. Ze hebben een leuke programmering van theater, popconcerten, dansavonden en cabaret. Het is aan de Vorstin zelf om te laten zien dat ze het beste uit hun gebouw halen en de afhankelijkheid van de gemeente verminderen.

Niet iedereen is in staat om op eigen gelegenheid bij ziekenhuis of huisartsenpost te komen. Ouderen en chronisch zieken moeten een beroep kunnen doen op de gemeente wanneer zij vervoer naar het ziekenhuis of een huisartsenpost nodig hebben.

Een goed dak boven je hoofd is belangrijk. Wij zetten ons in voor het tot stand brengen van woonruimte voor mensen die op de vrije markt niet aan bod komen. Bij het opstellen van het nieuwe woonplan zetten wij in op zoveel mogelijk sociale woningbouw.

Vrijwilligers van de Voedselbank pakken de armoede aan die door falend overheidsbeleid is ontstaan. Zij weten als geen ander wat er veranderen moet. Wat de SP betreft zou de Voedselbank overbodig moeten worden.

De veiligheid van kinderen staat altijd voorop. De omgeving van speelruimten en schoolpleinen moeten verkeersveilig worden ingericht voor de kinderen. 

De SP  tegen het gebruik van illegaal en knal vuurwerk. Legaal vuurwerk kan, in overleg met buurten, op van te voren bepaalde plaatsen worden afgestoken. Vuurwerk vrije zones zijn OK.

U bent hier