h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als de wijk het daar in meerderheid over eens is. Onderzoek naar verlaging van de parkeertarieven op het maaiveld rondom het centrum en in winkelgebieden, met de intentie het parkeren in de schil rond het centrum na 19.00 uur gratis te maken. ​

Leegstaande garages moeten beter benut worden door verhuur aan corporaties en huiseigenaren. Niet meer openbare parkeergarages bouwen in het centrum van de stad.

Het marktplein en stationsplein worden heringericht met veel groen. De sfeer op de Kerkbrink en de Groest kan levendiger worden door de identiteit te versterken met horeca en terassen. Onderzocht wordt of het Herenplein omgevormd kan worden tot cultuurplein. 

Het belang van het kind dient voorop te staan bij de uitvoering van de wet passend onderwijs. Deze wet regelt dat samenwerkingsverbanden het geld
gebruiken voor ondersteuning van leerlingen die speciale zorg nodig hebben. Kinderen moeten in eigen gemeente naar school kunnen. 

U bent hier