h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

De gemeente gaat in samenspraak met de eigenaren actief op zoek naar huurders middels open panden dagen. Langdurig leegstaande gebouwen en ruimtes boven winkels worden beschikbaar gesteld voor bewoning. 

SP-Hilversum wil dat Hilversum strategisch investeert in de creatieve industrie bestaand uit de media en entertainment­industrie, kunsten, cultureel erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening om werkloosheid en kantorenleegstand tegen te gaan.

Gemeente en woningcorporaties hebben samen de taak om te zorgen voor leefbare wijken. Het is belangrijk dat de bewoners, ondernemers en andere organisaties hierbij betrokken worden. Door in wijken te investeren wordt de leefbaarheid verbeterd en blijft het voorzieningenniveau op peil. 

U bent hier