h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

De gemeentelijke collectieve zorgverzekering wordt toegankelijk voor iedereen tot een inkomen van 130% van het sociaal minimum. Ook zelfstandigen moeten hier gebruik van kunnen maken.

Hilversum neemt verantwoordelijkheid voor kwaliteit van de zorg- en welzijnsdiensten, fatsoenlijke betaling van zorgwerkers, continuïteit van zorg en het bewaken van de privacy van inwoners.

Een voorspoedige ontwikkeling van zorgpark Monikkenberg, incl. huisartsenpost, 24-uurs apotheek, eerste hulp, kraamkliniek, revalidatiecentrum, aangepaste betaalbare zorgwoningen, en betaalbare woningen voor het personeel.

Investeren in (extra) scholing, advies en ondersteuning voor ZZP’ers. De sector Creatieve Industrie is flink aan het groeien. Vooral ZZP'ers zijn hierin actief. Ook ZZP'ers moeten in aanmerking komen voor sociale voorzieningen zoals schuldhulpverlening. 

Extra aandacht moet er komen voor zwerfvuil in parken (bv. de groengordel in de Hilversumse Meent) en rondom winkelcentra. Dit moet adequater opgeruimd worden door de gemeente, eventueel in samenwerking met de wijk.

U bent hier