h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Kantoorgebouwen ombouwen tot woningen. Een goed functionerende kantorenmarkt heeft een leegstand van circa 10%. Iedere woning en ieder gebouw dat langer dan 12 maanden leeg staat dient geïnventariseerd te worden op het gemeentelijk leegstandsregister.

De gemeente spant zich in om plekken te vinden voor kinderopvang.​ Behoud van gemeentelijke peuterspeelzalen met gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten voor crèche en naschoolse opvang voor mensen met een laag inkomen.

Kunst verbindt mensen. Wij willen kunstenaars en de culturele sector er toe aanzetten om meer mensen in de gemeente aan te spreken. Initiatieven vanuit inwoners worden omarmd en krijgen de ruimte.

Het veiligheidsprobleem bij de kleine spoorbomen moet worden opgelost. De kleine spoorbomen mogen in geen geval afgesloten worden voor verkeer als er geen fatsoenlijk alternatief is.

U bent hier