h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Samenwerking tussen huisartsen, scholen, wijkagenten en jongerenwerkers is nodig om signalen van gezinnen waar het niet zo lekker loopt op te pakken. Bij (dreigende) problemen wordt zo vroeg mogelijk hulp geboden en zo nodig ingegrepen. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden. 

Jongeren die zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen zijn een grote zorg. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij in op leerwerktrajecten vanuit het onderwijsdomein en werkgevers ​om zo de doorstroom naar de arbeidsmarkt te stimuleren.

Wanneer jongeren een psychisch probleem hebben (zoals anorexia, angststoornissen maar ook ADHD) is de gemeente verantwoordelijk en moeten ze professionele hulp krijgen. 

U bent hier