h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Regionale samenwerking mag niet ten koste gaan van lokale bevoegdheden. De gemeenteraad van Hilversum beslist over Hilversums geld, beleid en uitvoering. De gemeenteraad moet in staat gesteld worden om zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed te kunnen nemen.

Het huidige minimum(jeugd)loon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging. 

SP-Hilversum kiest ervoor om re-integratie naar werk via het sociaal plein te laten verlopen. Wij zijn tegen werken met behoud van uitkering of werken onder het minimumloon. Het vinden van een zo regulier mogelijke baan tegen een fatsoenlijk loon is altijd het doel. 

U bent hier