h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Voortijdige schooluitval moet worden voorkomen voor leerlingen tot 23 jaar. Persoonlijke begeleiding van leerlingen die uitvallen zonder startkwalificatie. Prestatieafspraken maken met voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

Gemeente geeft preventieve hulp om meer schulden te voorkomen. Schuldhulp dienstverlening is toegankelijk, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Verbeteren samenwerking tussen organisaties die bij schuldenproblematiek ondersteuning leveren.

Huisvestingsproblemen voor zowel woningzoekenden als statushouders moeten worden vermeden. Extra maatregelen zijn nodig om aan de verwachte toestroom van statushouders te kunnen voldoen. Statushouders huisvesten betekent ook een extra inspanning doen op het terrein van onderwijs, zorg, werk, integratie en uitkeringen.

Ouderen en/of mensen met een beperking moeten steeds langer in eigen huis kunnen blijven wonen. De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) moet dit mogelijk maken met aanpassingen, zorg en andere voorzieningen.

Sinds 2015 is het Sociaal Plein de integrale toegang voor alle vragen over zorg, werk, ondersteuning en inkomen. Het sociaal plein is de plek waar alle informatie over zorg wonen, inkomen en werk te vinden is. Met ruime openingstijden en optimale telefonische bereikbaarheid.

Sporten is gezond en een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. Deelname aan sport moet dus vanuit meerdere overwegingen worden geborgd. Voor mensen met een laag inkomen zijn regelingen.

Bedrijven in Hilversum betalen een lager OZB tarief dan gemiddeld. Alle OZB betalers van niet - woniningen doen een bijdrage in het stadsfonds. Voor grote bedrijven mag de bijdrage stijgen. Voor kleine bedrijven stijgt de bijdrage niet. 

Sportaccomodaties moeten zo veel mogelijk ingericht zijn op multifunctionaliteit, zodat niet alleen sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook scholen of wijkverenigingen ze kunnen gebruiken. 

Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties.

Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Leerlingen moeten praktijk- en speciaal onderwijs in de regio kunnen volgen. 

Renovatie gaat boven sloop. Afspraken over wat te doen bij renovatie of sloop worden vastgelegd in een 'sociaal statuut'. Welke vergoeding krijgen bewoners die verplicht moeten verhuizen? Hoe zorgen we dat ze niet opeens veel meer huur moeten betalen? Tot nu toe wordt dit geschikt tussen bewoners en woning- bouwcorporaties.  

Minstens 3% van de openbare ruimte moet worden ingericht als speelplek. Er moet genoeg variatie in speelplekken zijn, zodat kinderen van verschillende leeftijden er kunnen spelen. 

SP-Hilversum wil werkgelegenheid creëren voor mensen die extra begeleiding nodig hebbben. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met de Tomingroep, ATC en Sherpa. 

De gemeente neemt de schuldhulpverlening op zich. Dit hoort niet bij private ondernemingen thuis. Wij willen niet dat bedrijven geld verdienen aan ellende van mensen. Bedrijven zijn voor hun inkomen en omzet gebaat bij zoveel mogelijk mensen met schulden.

De SP is blij met het coffeeshopconvenant. Meer coffeeshops is niet nodig. Het reguleren en legaliseren van softdrugs is gewenst. Vanuit volksgezondheidsoverwegingen maar ook om onveilige situaties aan de achterdeur te voorkomen.

U bent hier