h

Rondkomen

Het huidige minimum(jeugd)loon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging. 

U bent hier