h

WERK EN INKOMEN

Minima

Zorg, welzijn en minimabeleid vragen meer aandacht. Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen, met extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. 

Het vorige college bezuinigde op het sociaal domein en dat is onacceptabel. De inkomensgrens voor alle minimaregelingen moet terug naar 130% van het minimumloon.

Lees verder

Jeugdwerkloosheid

Jongeren die zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt komen zijn een grote zorg. Om hen toch kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij in op leerwerktrajecten vanuit het onderwijsdomein en werkgevers ​om zo de doorstroom naar de arbeidsmarkt te stimuleren.

Lees verder

Werkervaringsplek

Voor mensen die (tijdelijk) geen reguliere baan kunnen vinden kan een werkervaringsplek uitkomst bieden. Een werkervaringsplek is bedoeld als tussenstap naar gewoon werk, daarom moet het kort duren. 

Lees verder

Re-integratie

SP-Hilversum kiest ervoor om re-integratie naar werk via het sociaal plein te laten verlopen. Wij zijn tegen werken met behoud van uitkering of werken onder het minimumloon. Het vinden van een zo regulier mogelijke baan tegen een fatsoenlijk loon is altijd het doel. 

Lees verder

Arbeidsbeperking

Het toegenomen werktempo en de noodzaak om voortdurend te moeten presteren leiden tot stress. Niet alle werknemers kunnen of willen de economische wedloop bijbenen. Mensen met een beperking zijn extra kwetsbaar. De gemeente voorkomt dat mensen buiten de boot vallen en helpt bij het vinden van werk.

Lees verder

Schuldhulpverlening

De gemeente neemt de schuldhulpverlening op zich. Dit hoort niet bij private ondernemingen thuis. Wij willen niet dat bedrijven geld verdienen aan ellende van mensen. Bedrijven zijn voor hun inkomen en omzet gebaat bij zoveel mogelijk mensen met schulden.

Lees verder

Sociale werkplaats

SP-Hilversum wil werkgelegenheid creëren voor mensen die extra begeleiding nodig hebbben. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in samenwerking met de Tomingroep, ATC en Sherpa. 

Lees verder

Voedselbank

Vrijwilligers van de Voedselbank pakken de armoede aan die door falend overheidsbeleid is ontstaan. Zij weten als geen ander wat er veranderen moet. Wat de SP betreft zou de Voedselbank overbodig moeten worden.

Lees verder

Rondkomen

Het huidige minimum(jeugd)loon en bijstandsnorm zijn veel te laag om goed van te kunnen rondkomen. We pleiten samen met andere gemeenten bij het Rijk voor een verhoging. 

Lees verder

Banen

Groot probleem is dat een behoorlijk deel van de Hilversumse beroepsbevolking niet in de banen past die er zijn. De gemeente moet maatregelen nemen om mensen aan de slag te krijgen. Inzet is een zo hoog mogelijke arbeidscapaciteit te bewerkstelligen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier