h

WERK EN INKOMEN

Bijstand

Uitstroom naar werk bevorderen en voorkomen langdurige bijstandsafhankelijkheid. Inzetten op opleiding, startkwalificaties én begeleiding naar werk. Productief leren gaat de koppeling met onderwijs, zorg en sociale dienst versterken.

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente maakt afspraken met opdrachtnemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte en werkloze Hilversummers bij aanbestedingen. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao.

Lees verder

Zelfstandigen

Investeren in (extra) scholing, advies en ondersteuning voor ZZP’ers. De sector Creatieve Industrie is flink aan het groeien. Vooral ZZP'ers zijn hierin actief. Ook ZZP'ers moeten in aanmerking komen voor sociale voorzieningen zoals schuldhulpverlening. 

Lees verder

Topinkomens

Invoering ‘Broertjes‐Norm’. Adviseurs, ambtenaren, directeuren, etc. die in dienst zijn van de gemeente mogen niet meer verdienen dan de Burgemeester. Een manager of directeur die werkt voor een zorg- of welzijnsorganisatie waar de gemeente zaken mee doet verdiend niet meer dan de Minister - President.

Lees verder

Sociaal plein

Sinds 2015 is het Sociaal Plein de integrale toegang voor alle vragen over zorg, werk, ondersteuning en inkomen. Het sociaal plein is de plek waar alle informatie over zorg wonen, inkomen en werk te vinden is. Met ruime openingstijden en optimale telefonische bereikbaarheid.

Lees verder

Creatieve industrie

De banenmotor van de Hilversumse economie is de creatieve industrie bestaand uit de media en entertainment­industrie, kunsten en cultureel erfgoed en de creatieve zakelijke dienstverlening. De gemeente Hilversum moet zelf een strategie kiezen om de creatieve industrie aan te jagen.

Lees verder

HilversumPas invoeren

SP-Hilversum wil een HilversumPas voor iedereen invoeren. Met de pas moet je korting kunnen krijgen bij de lokale MKB en vereniginigen. Ook moeten er op de pas aanvragen voor inkomensvoorzieningen gedaan kunnen worden. Verder moet de pas dienen als betaalpas, waarbij je vooraf zelf het inkomen kunnen verdelen en welk bedrag je vrij wil besteden.

Lees verder

Schuldhulp

Gemeente geeft preventieve hulp om meer schulden te voorkomen. Schuldhulp dienstverlening is toegankelijk, ook voor mensen met relatief kleine schulden. Verbeteren samenwerking tussen organisaties die bij schuldenproblematiek ondersteuning leveren.

Lees verder

Armoedebestrijding

De SP-Hilversum wil armoede opheffen en voorkomen.  Er moet (nog) meer aandacht komen voor tegengaan van armoede. Armoede werkt immers verlammend en is ronduit schadelijk voor kinderen die daarin opgroeien. Door financiële zorgen kunnen mensen niet meedoen in onze maatschappij. Dat is voor iedereen, arm en rijk, slecht.

Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de onderliggende problematiek. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun.

Lees verder

Werk

Werken moet lonen: Dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan, en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier