h

Armoedebestrijding

De SP-Hilversum wil armoede opheffen en voorkomen.  Er moet (nog) meer aandacht komen voor tegengaan van armoede. Armoede werkt immers verlammend en is ronduit schadelijk voor kinderen die daarin opgroeien. Door financiële zorgen kunnen mensen niet meedoen in onze maatschappij. Dat is voor iedereen, arm en rijk, slecht.

Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de onderliggende problematiek. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun.

De gemeente neemt het voortouw om de inzet te bundelen van organisaties en bedrijven die iets tegen armoede (vooral bij kinderen) kunnen doen. Er komt een armoedepact.

 

U bent hier