h

Armoedebestrijding

De SP-Hilversum wil armoede opheffen en voorkomen. Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de onderliggende problematiek. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun.

De gemeente neemt het voortouw om de inzet te bundelen van organisaties en bedrijven die iets tegen armoede (vooral bij kinderen) kunnen doen. Er komt een armoedepact.

U bent hier