h

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente maakt afspraken met opdrachtnemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte en werkloze Hilversummers bij aanbestedingen. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao.

U bent hier